Overslaan en naar de inhoud gaan

Welke alternatieven zijn er voor het spaarboekje?

Geld opzij zetten kan op een spaarboekje bij de bank of onder uw matras. Toch kan u, op middellange of lange termijn, een beter rendement bekomen dankzij spaar- en beleggingsverzekeringen. 

U kunt investeren in spaarproducten: zo zijn er tak 21 en tak 26 spaarverzekeringen, tak 23 en tak 44 beleggingsverzekeringen. De grootste verschillen tussen deze producten situeren zich op het vlak van risico, rendement, kosten en nalatenschap.

Verschillen in risico en rendement

De tak 21- en de tak 26-spaarverzekeringen zijn veilige spaarproducten met kapitaalsgarantie. Uw inleg blijft gevrijwaard. Ze worden ook gekenmerkt door hun gewaarborgd rendement en mogelijkheid tot winstdeelname. Bovendien blijft uw tak 21-spaarverzekering tot 100 000 euro beschermd mocht de verzekeraar failliet gaan. Daar zorgt het Garantiefonds voor financiële diensten voor.


Een tak 23-verzekering heeft een variabel rendement. Dat rendement is afhankelijk van hoe de onderliggende fondsen presteren. Het kan hoger klimmen dan het gemiddelde rendement van een tak 21 of tak 26-spaarproduct, maar kan ook beduidend lager zakken, tot zelfs een negatief rendement. Uw inleg blijft daardoor niet (altijd) gevrijwaard, er is (meestal) geen kapitaalsgarantie. Een tak 23-verzekering valt ook niet onder de bescherming van het Garantiefonds.


De tak 44 is een combinatie van de tak 21 en de tak 23. U geniet de veiligheid van de tak 21 in de vorm van een gewaarborgd rendement en eventuele winstdeelname. Daarnaast zorgt de tak-23-gedeelte voor een potentieel hoger rendement. De verhouding tak 21 versus tak 23 hangt af van uw risicoprofiel. Het Garantiefonds beschermt u tot 100 000 euro voor het tak 21-gedeelte van de polis.

Verschillen in kosten

Laat u uw kapitaal langer dan 8 jaar staan, dan bent u voor de opbrengsten van de tak 21-spaarverzekering vrijgesteld van roerende voorheffing (actueel 30%). De staat heft wel op elke premiestorting een taks (actueel 2%). Omgekeerd, bij een tak 26-spaarverzekering is roerende voorheffing steeds van toepassing, zowel na 8 jaar als bij afkoop voor vervaldag. Er is geen premietaks.

Ook de tak 23 is onderhevig aan de premietaks, dit onmiddellijk bij storting van de premie. Er is geen roerende voorheffing aan gekoppeld.

De kosten van de tak 44 zijn respectievelijk die van de tak 21 en tak 23. Dat wilt zeggen dat u vrijgesteld bent van roerende voorheffing op voorwaarde dat u binnen de 8 jaar niet uitstapt. De premietaks is hier wel van toepassing.

Er kunnen dikwijls nog andere kosten van toepassing zijn op de productgroepen zoals instapkosten, beheerskosten en uitstapkosten. Bij Credimo-producten worden er geen beheerskosten aangerekend. Instapkosten en mogelijke uitstapkosten worden wel in rekening gebracht.

Verschillen in nalatenschap (aanduiding begunstiging bij overlijden)

Bij een tak 26-spaarverzekering kan er geen begunstigde worden opgegeven. De spaarreserve komt toe aan de intekenaar en bij overlijden vormt de polis deel van zijn nalatenschap. Bij de tak 21-, tak 23- of tak 44-spaarverzekering kan u wel één of meerdere begunstigden opnemen in de polis. Bij overlijden wordt de spaarreserve uitgekeerd aan de begunstigde. De polis gaat dan niet over, maar houdt op te bestaan.

De juiste oplossing bij uw makelaar

Wilt u graag op een veilige manier investeren, dan kunnen de Credimo-producten interessant voor u zijn. Afhankelijk van het product kan u periodiek of eenmalig een bedrag opzij zetten. Credimo biedt enkel spaarproducten met kapitaalsgarantie aan. Dat zijn de de tak 21- en de tak 26-spaarverzekering. Deze productgroepen staan garant voor veiligheid en zekerheid.
Raadpleeg onze website voor meer informatie over de spaarproducten van Credimo in tak 21- en tak 26-spaarverzekeringen.

Om écht te weten welk product het beste voor u past, raden wij u aan langs te gaan bij uw makelaar of een makelaar in de buurt. Die kan u een product op maat voorstellen, na een degelijke analyse van uw behoeften.

Meer informatie over sparen en beleggen, vindt u ook op de website van Wikifin.