Overslaan en naar de inhoud gaan

Sparen op ritme van uw spaardoelen

De ene spaarverzekering is de andere niet. Daarom is het belangrijk te bepalen welk product voor u het meest interessant is. De opties zijn uiteenlopend en variëren in spaarritme, termijn en flexibiliteit. Alles hangt natuurlijk af van uw spaardoel.

Wanneer u een spaarverzekering afsluit, bepaalt u op voorhand best enkele zaken: hoe frequent u wilt storten, hoe lang u die som aan de kant wilt houden en of u de mogelijkheid wilt hebben om een begunstigde aan te duiden. Daarop gaan we hier dieper in.

Hoe vaak wilt u sparen?

Sparen in een spaarverzekering start met het volstorten van de startpremie. Deze startpremie verschilt van product tot product. Voor sommige spaarverzekeringen kunt u al vanaf € 50 beginnen sparen.

Afhankelijk van het gekozen spaarproduct betaalt u één of meerdere premies. Ofwel stort u het volledige bedrag aan het begin van het contract via de startpremie. Ofwel doet u dat gespreid over meerdere stortingen. Voor die bijstortingen kan een minimum gelden.

Ook kunnen voor bijstortingen extra voorwaarden gelden. Zo kunt u in bepaalde spaarverzekeringen enkel tijdens de eerste jaren bijstorten. Soms moet het geld van een rekening komen op naam van de verzekeringsnemer. Daarnaast kan er gevraagd worden om bij te storten via permanente opdracht of domiciliëring.

rekenmachine

Bepaal voor uzelf het antwoord op de volgende vragen. Hoeveel startpremie wil ik betalen? Kan ik regelmatig bijstorten of is er slechts één premiestorting? Wat is het minimum bedrag om bij te storten?

Hoe lang wilt u sparen? 

Bepaal ook uw beleggingshorizon, de periode waarin u als spaarder uw gelden ‘kan missen’. Die periode kan kort (1 tot 5 jaar), middellang (5 tot 8 jaar) of lang (meer dan 8 jaar) zijn. Ze bepaalt mee de gewenste looptijd van de spaarverzekering.

Bekijk ook zeker de afkoop- en uitstapmogelijkheden van uw spaarproduct. Want uw geld kosteloos opvragen is niet altijd mogelijk. Stapt u bijvoorbeeld tijdens de eerste 8 jaar uit een tak 21-spaarverzekering, dan kunnen de kosten hoog oplopen.

Het is belangrijk om uzelf vragen te stellen zoals ‘Hoe lang kan ik mijn spaargelden missen?’, ‘Wat zijn de afkoopmogelijkheden?’ en ‘Vanaf wanneer kan ik uitstappen zonder extra kosten?’.

Begunstiging bij overlijden

U zou er misschien niet meteen aan denken, maar de keuze van uw spaarproduct heeft een invloed op uw nalatenschap. Want wat gebeurt er met uw spaargeld als u overlijdt? Sommige spaarformules zijn daarin flexibel en geven u de mogelijkheid om een begunstigde aan te duiden (en nadien nog te wijzigen). Dat is het geval bij een tak 21-spaarverzekering. 

Bij een tak 26-spaarverzekering kunt u dat niet. Uw spaargeld maakt dan deel uit van uw nalatenschap en volgt de weg van de erfrechtwetgeving.

verandering van begunstiging

Vergeet niet te denken aan uw nalatenschap. Kies bewust wie de begunstigde wordt van uw spaarverzekering.

Wat heeft nog invloed op uw keuze? 

Niet enkel de flexibiliteit, maar ook de kosten en het rendement maken deel uit van de kenmerken van een spaarverzekering.

Afhankelijk van uw keuze kan het totale kostenplaatje verschillen. Zo kunnen premietaksen en beheerkosten worden aangerekend. Maar ook in- en uitstapkosten en roerende voorheffing behoren tot de mogelijke kosten.

Die kosten kunnen een grote impact hebben op het globaal rendement. Bij sommige spaarverzekeringen kunnen de kosten het rendement beperken (of zelfs tenietdoen).

Vraag uw bemiddelaar samen met u de kosten die van toepassing zijn te overlopen. Welke premietaksen en instapkosten zijn er? Betaal ik ook beheer- en uitstapkosten? En hoe zit het precies met de roerende voorheffing?

Conclusie

Wanneer u een spaarverzekering afsluit, maakt u een aantal keuzes. Door u hierbij de juiste vragen stellen, kan u deze keuze bewuster maken. Ze moet namelijk aansluiten bij uw spaardoel.

Verschillende elementen bepalen de flexibiliteit van uw spaarproduct:

  • hoe vaak u premies stort en eventueel bijstort
  • voor welke periode u een spaarproduct afsluit
  • of u een begunstigde kunt aanduiden
  • hoe de kostenstructuur eruitziet
  • en hoe het rendement berekent wordt

 

Wilt u weten welke spaarverzekering voor u het meest geschikt is? Dan gaat u best bij uw makelaar langs. Die maakt, samen met u, een grondige analyse van uw profiel, doelstellingen en beleggingshorizon. Zo bekomt u een voorstel dat bij uw financiële situatie past.