Overslaan en naar de inhoud gaan

Sparen: kapitaalsgarantie en rendement

Spaarverzekeringen verschillen onderling van elkaar op verscheidene vlakken. Een groot verschilpunt ligt in de manier waarop met kapitaal wordt omgegaan. We focussen op de thema’s kapitaalsgarantie en de opbouw van het rendement op kapitaal.

Wie een spaarverzekering onderschrijft, betaalt een of meerdere premies afhankelijk van de kenmerken van het specifieke product. Bij sommige spaarproducten betaalt u één unieke premie aan de start van het contract, bij andere spaart u regelmatig een (al dan niet) vaste som. Die premies samen vormen uw spaarpot, ook ‘inleg’ genoemd.

Samen met uw bemiddelaar kiest u de, voor u, best passende spaarformule. Die dient aan te sluiten bij uw profiel en spaardoelstellingen. Daarbij is de gewenste bescherming van uw kapitaal een belangrijk onderdeel.

Praat hierover met uw bemiddelaar en stel vragen. Vormen de vijf maal twee duizend euro op het einde nog steeds tien duizend euro? Geldt de bescherming over de gehele looptijd van het contract of slechts op een deel ervan? Wat als ik mijn contract vroegtijdig stopzet?

De garantie van het kapitaal.

Een belangrijke parameter is de garantie van het kapitaal. In uitzonderlijke gevallen, zoals faillissement, kunnen verzekeringsmaatschappijen het kapitaal niet of weinig waarschijnlijk garanderen. Daarom zal een verzekeraar voorzichtig omspringen met de geboden garanties rond kapitaalsbescherming.

Voor tak 21 spaarverzekeringen voorziet de staat een depositogarantie. Voor die spaarproducten geldt dat contractreserves tot 100.000 euro (per verzekeringsnemer per verzekeringsmaatschappij) gewaarborgd blijven. De terugbetaling van het kapitaal verloopt via het Garantiefonds voor financiële diensten.

Uw bemiddelaar kan u hierover meer duiding geven. Wenst u voor uw spaarproduct een garantie van de verzekeringsmaatschappij? Voldoet het aan de criteria van het Garantiefonds? Wat gebeurt er met uw kapitaal in het slechtste geval (worst-case scenario)?

Het rendement op het kapitaal.

Een tweede belangrijk punt vormen de intresten. Intresten, ook wel rentes genoemd, zijn de vergoedingen die u ontvangt. Ze vormen het rendement van het spaarproduct.

Elk spaarverzekeringscontract kan verschillende soorten intresten bevatten: de basisintrestvoet (of basisrente) en de getrouwheidsintrestvoet (ook wel getrouwheidspremie) zijn de meest voorkomende. Soms kan ook een winstdeelname deel uitmaken van de vergoeding. Aarzel niet dit uitgebreid te bespreken met uw bemiddelaar.

Stijgend

De basisintrestvoet is een ‘verworven vergoeding’ en is een percentage op elke premiestorting. ‘Verworven vergoeding’ betekent dat u hier per premiestorting sowieso recht op hebt. Die basisintrestvoet blijft soms voor één jaar gewaarborgd, soms voor de duur van het contract. Dat is verschillend van spaarproduct tot spaarproduct.
Jaarlijks kapitaliseert de verzekeringsmaatschappij de basisvergoeding. Dat betekent dat de vergoeding niet werkelijk wordt uitgekeerd. Ze wordt bij de reserve toegevoegd, dus bij de som van uw premies en de reeds verworven intresten uit het verleden.

 

De getrouwheidintrestvoet is een vergoeding in percentagevorm die ná een zekere periode verworven wordt. De getrouwheidsrente blijft meestal voor één jaar gewaarborgd. Bij sommige spaarproducten is deze onveranderlijk, bij andere niet. Soms gaat het om een vast percentage, soms om een variabel. De getrouwheidintrestvoet kan uiteraard ook nul zijn.
Net zoals de basisintrest, kapitaliseert de verzekeraar ook de getrouwheidsintrest jaarlijks. Deze wordt toegevoegd aan de reeds opgebouwde inleg.

 

Ook een winstdeelname kan deel uitmaken van de vergoeding van een spaarproduct. Maar dit is zeker niet altijd het geval. Indien het spaarproduct van uw keuze een winstdeelname bevat, is dit in de contractuele bepalingen opgenomen. Een winstdeelname is een soort bonus die u jaarlijks bovenop de intresten ontvangt.
Elk jaar wordt bepaald welk deel van de winst, indien van toepassing, aan de verzekeringsnemers wordt toegekend. De winstdeelname is geen verworven vergoeding en is op geen enkele manier gegarandeerd.

 

Vraag uw bemiddelaar hoe uw rendement is opgebouwd. Welke zijn de verschillende delen? Is er een getrouwheidspremie, is er winstdeelname? Gaat het om vaste percentages of variabele?

Zo krijgt u een duidelijk zicht op die verschillende aspecten van uw rendement. Het is belangrijk dat u correct geïnformeerd bent over het globale rendement en de variabele punten daarbij.