Overslaan en naar de inhoud gaan

Simuleer uw lening

I want to pay off € per month...

Op een termijn van

Uw ontleenbedrag: *
3/3/3 (Cap +5%/-5%) (Q≤70%) (0.1324%)
? Bij de creditformule 3/3/3 (Cap +5%/-5%) wordt uw rentevoet om de 3 jaar herzien. De schommelingsmarge (+5/-5) geeft aan dat de rentevoet gedurende de hele looptijd van uw lening maximaal 5% kan stijgen en 5% kan dalen. De maximale afwijking beperkt tot de initiële rentevoet indien deze minder dan 5% bedraagt.
5/5/5 (Cap +5%/-5%) (Q≤70%) (0.1447%)
? Bij de creditformule 5/5/5 (Cap +5%/-5%) wordt uw rentevoet om de 5 jaar herzien. De schommelingsmarge (+5/-5) geeft aan dat de rentevoet gedurende de hele looptijd van uw lening maximaal 5% kan stijgen en 5% kan dalen. De maximale afwijking beperkt tot de initiële rentevoet indien deze minder dan 5% bedraagt.
10/5/5 (Cap +5%/-5%) ( Q≤70%) (0.1733%)
? Bij de creditformule 10/5/5 (Cap +5%/-5%) wordt uw rentevoet voor het eerst na 10 jaar herzien en vervolgens om de 5 jaar. De schommelingsmarge (+5/-5) geeft aan dat de rentevoet gedurende de hele looptijd van uw lening maximaal 5% kan stijgen en 5% kan dalen. De maximale afwijking beperkt tot de initiële rentevoet indien deze minder dan 5% bedraagt.
15/5/5 (Cap +5%/-5%) ( Q≤70%) (0.1856%)
? Bij de creditformule 15/5/5 (Cap +5%/-5%) wordt uw rentevoet voor het eerst na 15 jaar herzien en vervolgens om de 5 jaar. De schommelingsmarge (+5/-5) geeft aan dat de rentevoet gedurende de hele looptijd van uw lening maximaal 5% kan stijgen en 5% kan dalen. De maximale afwijking beperkt tot de initiële rentevoet indien deze minder dan 5% bedraagt.

De maandelijkse aflossing is te laag. Gelieve het bedrag te verhogen, of de betaaltermijn te verlengen.

De maandelijkse aflossing is te hoog. Gelieve het bedrag te verminderen, of de betaaltermijn te verminderen.

You want to loan € ...

Op een termijn van

3/3/3 (Cap +5%/-5%) (Q≤70%) (0.1324%)
? Bij de creditformule 3/3/3 (Cap +5%/-5%) wordt uw rentevoet om de 3 jaar herzien. De schommelingsmarge (+5/-5) geeft aan dat de rentevoet gedurende de hele looptijd van uw lening maximaal 5% kan stijgen en 5% kan dalen. De maximale afwijking beperkt tot de initiële rentevoet indien deze minder dan 5% bedraagt.
5/5/5 (Cap +5%/-5%) (Q≤70%) (0.1447%)
? Bij de creditformule 5/5/5 (Cap +5%/-5%) wordt uw rentevoet om de 5 jaar herzien. De schommelingsmarge (+5/-5) geeft aan dat de rentevoet gedurende de hele looptijd van uw lening maximaal 5% kan stijgen en 5% kan dalen. De maximale afwijking beperkt tot de initiële rentevoet indien deze minder dan 5% bedraagt.
10/5/5 (Cap +5%/-5%) ( Q≤70%) (0.1733%)
? Bij de creditformule 10/5/5 (Cap +5%/-5%) wordt uw rentevoet voor het eerst na 10 jaar herzien en vervolgens om de 5 jaar. De schommelingsmarge (+5/-5) geeft aan dat de rentevoet gedurende de hele looptijd van uw lening maximaal 5% kan stijgen en 5% kan dalen. De maximale afwijking beperkt tot de initiële rentevoet indien deze minder dan 5% bedraagt.
15/5/5 (Cap +5%/-5%) ( Q≤70%) (0.1856%)
? Bij de creditformule 15/5/5 (Cap +5%/-5%) wordt uw rentevoet voor het eerst na 15 jaar herzien en vervolgens om de 5 jaar. De schommelingsmarge (+5/-5) geeft aan dat de rentevoet gedurende de hele looptijd van uw lening maximaal 5% kan stijgen en 5% kan dalen. De maximale afwijking beperkt tot de initiële rentevoet indien deze minder dan 5% bedraagt.

Het ontleenbedrag is te laag. Gelieve het bedrag te verhogen.

Het ontleenbedrag is te hoog. Gelieve het bedrag te verminderen.

Simuleer

Representatief voorbeeld:

Voor een hypothecaire lening van 100.000,00 EUR met een looptijd van 240 maanden en 3-jaarlijkse variabele rentevoet met maximale afwijking van 5% (maar maximale afwijking beperkt tot de initiële rentevoet indien deze minder dan 5% bedraagt), bedraagt de debetrentevoet 1,60% (0,1324% op maandbasis) (tarief nr. 89 dd. 15/06/2017), de maandelijkse aflossing 486,64 EUR en het totale terug te betalen bedrag 116.793,60 EUR (de laatste twee cijfers in de hypothese dat de rentevoet gedurende de hele duurtijd gelijk blijft).

Het jaarlijks kostenpercentage of JKP bedraagt dan 2,73%, rekening houdend met de kosten verbonden aan de kredietakte, de vestiging van de hypotheek, een gemiddelde schuldsaldo met koopsom voor een 30-jarige niet roker bij een gemiddelde schuldsaldoverzekeraar en gemiddelde jaarpremie brandverzekering voor een woning met een te verzekeren kapitaal van 220.000 EUR bij een gemiddelde Belgische verzekeringsmaatschappij.

De variabiliteit van de debetrentevoet is gebonden aan de schommelingen van de referte-index, van toepassing in functie van de frequentie van verandering. In dit voorbeeld om de 3 jaar, in functie van de evolutie van index C.

Impact van de variabiliteit op het representatief voorbeeld: De eerste drie jaar bedraagt de maandelijkse aflossing 486,64 EUR. De waarde referte-index C voor dit voorbeeld is -0,0425 per maand. Laten we even veronderstellen dat de waarde van de referte-index C na 3 jaar 0,0432 bedraagt.

Nieuwe rentevoet na 3 jaar: Index C in leningscontract = -0,0425 Index C na 3 jaar = 0,0432 Dan wordt de nieuwe maandelijkse rentevoet na 3 jaar: 0,1324% + (0,0432 –(-0,0425))= 0,2181% (of een reële jaarlijkse rentevoet van 2,65%). Het saldo in kapitaal van de lening na 3 jaar bedraagt 86.947,40 EUR, terug betaalbaar op 204 maanden aan een maandelijkse rentevoet van 0,2181%, zodat de nieuwe mensualiteit 528,49 EUR bedraagt. De maximale afwijking naar boven zowel als naar beneden is contractueel vastgelegd op 0,4074% per maand. Indien de maandelijkse rentevoet kleiner is dan 0,4074% wordt CAP in + en – beperkt tot de maandelijkse rentevoet. Dit heeft tot gevolg dat de rentevoet maximaal 0,2812% per maand, minimaal 0,00% per maand kan bedragen. De wijziging, in meer of in min, wordt slechts doorgevoerd indien de afwijking in de reële maandelijkse rentevoet minstens 0,0208% bedraagt. In ons voorbeeld vindt de aanpassing dus effectief plaats.

Impact van de accordeonformule op het representatief voorbeeld: Met de accordeonformule wordt de verhoging van de mensualiteit vervangen door een verlengen van de looptijd, waardoor de initiële mensualiteit ongewijzigd blijft. In dit geval wordt de duurtijd van het krediet verlengd met 23 maanden, waardoor de totale looptijd op 263 maanden komt.

Opgelet! Deze simulatie is louter indicatief en niet bindend. De gehanteerde tarieven zijn voordeeltarieven (PRIME*), gebaseerd op een quotiteit (verhouding tussen ontleend bedrag en waarde van de onroerende waarborg) ≤ 70%. De gehanteerde tarieven zijn exclusief kortingen of verhogingen die van toepassing kunnen zijn in functie van uw persoonlijke situatie.

Om van de PRIME tarieven te genieten moet u aan volgende cumulatieve voorwaarden voldoen: (1) Netto beroepsinkomen van minimum 3.500 EUR op maandbasis per koppel en 2.000 EUR voor alleenstaande, (2) Verschil totale inkomen en totale lasten > 2.000 EUR op maandbasis voor koppel en > 1.500 EUR voor alleenstaande en (3) Verhouding lasten op inkomen < 35%.

Vul ons contactformulier in en u wordt door een kredietmakelaar gecontacteerd.
 

Heeft u interesse in een hypothecair krediet?

Credimo verdeelt haar hypothecaire kredieten via zelfstandige en onafhankelijke kredietbemiddelaars. Wenst u gecontacteerd te worden voor een voorstel op maat ? Vul onderstaand contactformulier in.

Voor de behandeling van uw vraag worden de persoonsgegevens opgenomen op dit formulier verwerkt door Credimo NV, Weversstraat 6-10 1730 Asse.
Wij nodigen u uit u vertrouwd te maken met de principes die bij de verwerking worden toegepast door onze Privacyverklaring te lezen.
U kan kennis nemen van de gegevens die op u betrekking hebben en deze laten verbeteren.
Door op “Verzenden” te klikken, bevestigt u kennis te hebben genomen van onze Privacyverklaring, en stemt u in met de verwerking van uw gegevens zoals hierboven bepaald.