Overslaan en naar de inhoud gaan

Simuleer uw lening

I want to pay off € per month...

Op een termijn van

Uw ontleenbedrag: *
3/3/3 (Cap +5%/-5%) (Q≤70%) (0.2101%)
? Bij de creditformule 3/3/3 (Cap +5%/-5%) wordt uw rentevoet om de 3 jaar herzien. De schommelingsmarge (+5/-5) geeft aan dat de rentevoet gedurende de hele looptijd van uw lening maximaal 5% kan stijgen en 5% kan dalen. De maximale afwijking beperkt tot de initiële rentevoet indien deze minder dan 5% bedraagt.
5/5/5 (Cap +5%/-5%) (Q≤70%) (0.2223%)
? Bij de creditformule 5/5/5 (Cap +5%/-5%) wordt uw rentevoet om de 5 jaar herzien. De schommelingsmarge (+5/-5) geeft aan dat de rentevoet gedurende de hele looptijd van uw lening maximaal 5% kan stijgen en 5% kan dalen. De maximale afwijking beperkt tot de initiële rentevoet indien deze minder dan 5% bedraagt.
10/5/5 (Cap +5%/-5%) ( Q≤70%) (0.2345%)
? Bij de creditformule 10/5/5 (Cap +5%/-5%) wordt uw rentevoet voor het eerst na 10 jaar herzien en vervolgens om de 5 jaar. De schommelingsmarge (+5/-5) geeft aan dat de rentevoet gedurende de hele looptijd van uw lening maximaal 5% kan stijgen en 5% kan dalen. De maximale afwijking beperkt tot de initiële rentevoet indien deze minder dan 5% bedraagt.
15/5/5 (Cap +5%/-5%) ( Q≤70%) (0.2426%)
? Bij de creditformule 15/5/5 (Cap +5%/-5%) wordt uw rentevoet voor het eerst na 15 jaar herzien en vervolgens om de 5 jaar. De schommelingsmarge (+5/-5) geeft aan dat de rentevoet gedurende de hele looptijd van uw lening maximaal 5% kan stijgen en 5% kan dalen. De maximale afwijking beperkt tot de initiële rentevoet indien deze minder dan 5% bedraagt.

De maandelijkse aflossing is te laag. Gelieve het bedrag te verhogen, of de betaaltermijn te verlengen.

De maandelijkse aflossing is te hoog. Gelieve het bedrag te verminderen, of de betaaltermijn te verminderen.

You want to loan € ...

Op een termijn van

3/3/3 (Cap +5%/-5%) (Q≤70%) (0.2101%)
? Bij de creditformule 3/3/3 (Cap +5%/-5%) wordt uw rentevoet om de 3 jaar herzien. De schommelingsmarge (+5/-5) geeft aan dat de rentevoet gedurende de hele looptijd van uw lening maximaal 5% kan stijgen en 5% kan dalen. De maximale afwijking beperkt tot de initiële rentevoet indien deze minder dan 5% bedraagt.
5/5/5 (Cap +5%/-5%) (Q≤70%) (0.2223%)
? Bij de creditformule 5/5/5 (Cap +5%/-5%) wordt uw rentevoet om de 5 jaar herzien. De schommelingsmarge (+5/-5) geeft aan dat de rentevoet gedurende de hele looptijd van uw lening maximaal 5% kan stijgen en 5% kan dalen. De maximale afwijking beperkt tot de initiële rentevoet indien deze minder dan 5% bedraagt.
10/5/5 (Cap +5%/-5%) ( Q≤70%) (0.2345%)
? Bij de creditformule 10/5/5 (Cap +5%/-5%) wordt uw rentevoet voor het eerst na 10 jaar herzien en vervolgens om de 5 jaar. De schommelingsmarge (+5/-5) geeft aan dat de rentevoet gedurende de hele looptijd van uw lening maximaal 5% kan stijgen en 5% kan dalen. De maximale afwijking beperkt tot de initiële rentevoet indien deze minder dan 5% bedraagt.
15/5/5 (Cap +5%/-5%) ( Q≤70%) (0.2426%)
? Bij de creditformule 15/5/5 (Cap +5%/-5%) wordt uw rentevoet voor het eerst na 15 jaar herzien en vervolgens om de 5 jaar. De schommelingsmarge (+5/-5) geeft aan dat de rentevoet gedurende de hele looptijd van uw lening maximaal 5% kan stijgen en 5% kan dalen. De maximale afwijking beperkt tot de initiële rentevoet indien deze minder dan 5% bedraagt.

Het ontleenbedrag is te laag. Gelieve het bedrag te verhogen.

Het ontleenbedrag is te hoog. Gelieve het bedrag te verminderen.

Simuleer

Over deze tarieven - dd 5/9/2022

Deze tarieven zijn "prime" tarieven en enkel geldig voor quotiteit ≤ 85%.

Voorwaarden, cumulatief:

- Netto beroepsinkomen van minimum €3 500 op maandbasis per koppel en €2 000 voor alleenstaande

- Verschil totale inkomen en totale lasten > €2 000 op maandbasis voor koppel en > €1 500 voor alleenstaande

- Verhouding lasten/inkomen < 40%

 

Representatief voorbeeld

Terugbetaling met vaste maandelijkse betalingen

Credimo doet een aanbod voor een krediet van 200.000,00 EUR, terugbetaalbaar op 20 jaar, volgens de formule 3/3/3. De maandelijkse rentevoet bedraagt 0,1159% (reële jaarlijkse rentevoet van 1,40%).

De rentevoet is driejaarlijks herzienbaar, gekoppeld aan index C (lineaire obligaties met een looptijd van 3 jaar).

De eerste drie jaar bedraagt de mensualiteit €955,08. In de hypothese dat de rentevoet gedurende de hele duurtijd gelijk blijft, bedraagt het totale terug te betalen bedrag 229.219,20 EUR.

Rekening houdend met de kosten verbonden aan de kredietakte en de vestiging van de hypotheek, en in de hypothese van afsluiten van een gemiddelde schuldsaldo met koopsom voor een 30-jarige niet roker bij een gemiddelde schuldsaldoverzekeraar, en een brandverzekering voor een woning met een te verzekeren kapitaal van 250.000 EUR met gemiddelde jaarpremie bij een gemiddelde Belgische verzekeringsmaatschappij, bedraagt het jaarlijks kostenpercentage of JKP dan 1,99%.

De basisreferte-index is deze die vermeld wordt voor de desbetreffende kredietformule op de tarieflijst bij de prospectus (de waarde is deze van de kalendermaand voorafgaand aan de datum van dat tarief). De oorspronkelijke referte-index (C) bedraagt bij het afsluiten van het krediet in dit voorbeeld -0,0337% per maand.

De waarde van de referte-index C na 3 jaar bedraagt 0,0343%.

Nieuwe rentevoet na 3 jaar:

Index C in leningscontract = -0,0337% Index C na 3 jaar = 0,0343% Dan wordt de nieuwe maandelijkse rentevoet na 3 jaar: 0,1159% + (0,0343% – (-0,0337%)) = 0,1839% (of een reële jaarlijkse rentevoet van 2,23%).

Het saldo in kapitaal van de lening na 3 jaar bedraagt € 173.426,83, terugbetaalbaar op 204 maanden aan een maandelijkse rentevoet van 0,1839%, zodat de nieuwe mensualiteit € 1020,32 bedraagt.

Er wordt dan een nieuwe aflossingstabel opgesteld.

Minimale en maximale afwijkingen:

De maximale afwijking naar boven zowel als naar beneden is contractueel vastgelegd op 0,2466% per maand.

Dit heeft voor gevolg dat de rentevoet maximaal 0,2318% per maand, minimaal 0,0000% per maand kan bedragen. De wijziging, in meer of in min, wordt slechts doorgevoerd indien de afwijking in de reële maandelijkse rentevoet minstens 0,0208% bedraagt. In het voorbeeld hierboven wordt de rentevoet effectief aangepast.

Accordeon formule

Met de accordeonformule wordt de verhoging van de mensualiteit vervangen door een verlenging (of gebeurlijk verkorting) van de looptijd, waardoor de initiële mensualiteit ongewijzigd blijft. In worst case scenario, bij de maximale stijging van de rentevoet, wordt de duurtijd van dit krediet verlengd met 32 maanden, waardoor de totale looptijd op 272 maanden komt.

Heeft u interesse in een hypothecair krediet?

Credimo verdeelt haar hypothecaire kredieten via zelfstandige en onafhankelijke kredietbemiddelaars. Wenst u gecontacteerd te worden voor een voorstel op maat? Vul onderstaand contactformulier in.

Voor de behandeling van uw vraag worden de persoonsgegevens opgenomen op dit formulier verwerkt door Credimo NV, Weversstraat 6-10 1730 Asse.
Wij nodigen u uit u vertrouwd te maken met de principes die bij de verwerking worden toegepast door onze Privacyverklaring te lezen.
U kan kennis nemen van de gegevens die op u betrekking hebben en deze laten verbeteren.
Door op “Verzenden” te klikken, bevestigt u kennis te hebben genomen van onze Privacyverklaring, en stemt u in met de verwerking van uw gegevens zoals hierboven bepaald.