Overslaan en naar de inhoud gaan

Segmentatiecriteria

Overeenkomstig artikel 45 van de wet betreffende de verzekering van 04.04.2014 dient CREDIMO N.V. over te gaan tot de publicatie van de segmentatiecriteria dewelke een rol kunnen spelen bij de acceptatie, de tarifering, en de omvang van uw dekking.

Dat wil zeggen dat er aan de hand van deze criteria bepaald wordt onder welke voorwaarden door CREDIMO N.V. u al dan niet een verzekering kan worden aangeboden, welke premie u betaalt, en welke zaken al dan niet verzekerd zijn.

Volgende segmentatiecriteria worden door CREDIMO N.V. gehanteerd voor individuele levensverzekeringen:

 

De Criteria

1. Gezondheidstoestand

Om bij de risicobeoordeling eventuele afwijkingen van de normale overlevingskans te kunnen vaststellen, wordt bij het afsluiten van de overlijdensverzekering de gezondheidstoestand van de verzekerde geverifieerd, dit aan de hand van een vragenlijst.

Afhankelijk van de antwoorden op deze vragenlijst zullen er eventueel nog bijkomende vragen kunnen worden gesteld.

2. Leeftijd

Uw algemene gezondheidstoestand wordt beïnvloed door uw leeftijd. Ook uw overlijdenskans stijgt naarmate u ouder wordt. De leeftijd die u hebt bij het afsluiten van uw overlijdensdekking en de duurtijd van de overlijdensdekking zijn dus bepalend bij het vaststellen van de premies.
 

3. Bijzondere gevaren

Indien u in uw beroep of tijdens uw vrije tijd aan bijzondere gevaren werd blootgesteld, dienen wij hiervan op de hoogte te worden gesteld.

4. Woonplaats

Wij hebben enkel een toelating om levensverzekeringen in België af te sluiten dus enkel verzekeringnemers die in België hun gewone verblijfplaats hebben, kunnen bij ons een verzekering afsluiten.

5. Andere overlijdensverzekering of gewaarborgd inkomen

Het feit of u bij een andere maatschappij voor een overlijdensverzekering of gewaarborgd inkomen werd geweigerd, uitgesteld of enkel mits toeslag werd aanvaard zal een invloed hebben op de premie.