Overslaan en naar de inhoud gaan

Renteloos renovatiekrediet voor uw woning

Wilt u een huis of appartement met een slecht energielabel kopen? Of kocht u recentelijk één?
Dan kunt u profiteren van het renteloze renovatiekrediet om die woning energiezuinig te maken.
Afhankelijk van uw situatie kunt u tot 60.000 euro renteloos lenen.
Voorwaarde is wel dat u binnen vijf jaar aantoont dat de woning heel wat energiezuiniger is geworden.

Wie komt in aanmerking voor het renteloos renovatiekrediet?

Bijna alle nieuwe eigenaars van een huis of appartement met een slecht energielabel.

 • Vanaf 2021 bent u, als natuurlijk persoon, de nieuwe eigenaar van een woning geworden. 
  De aankoopakte is verleden na 1 januari 2021.
 • De aangekochte woonst ligt in het Vlaams Gewest.
 • Het huis of het appartement dat u kocht, heeft een slecht energielabel.

Als u aan de voorwaarden voldoet, bent u zo goed als zeker dat u een beroep kunt doen op het renteloze renovatiekrediet. Dat geldt niet alleen voor uw eigen woning maar ook voor een tweede verblijf of investeringspand dat u gaat verhuren. Ook voor een oude woning die u koopt om te slopen en heropbouwt, komt u in aanmerking voor de renteloze lening.

Wat wordt er van u verwacht?

Energiezuinig renoveren binnen 5 jaar. 

Met de renteloze lening verbindt u zich ertoe om de woning binnen vijf jaar energiezuinig te renoveren. De energieprestatie van het gebouw moet daarna aanzienlijk verbeterd zijn.

Concreet gaat het om de volgende labels: 

 • Voor een huis: van energielabel E of F naar label A, B of C
 • Voor een appartement: van energielabel D, E of F naar label A of B

Hoeveel kunt u renteloos lenen?

Van 30.000 tot 60.000 euro

Welk bedrag u renteloos kunt lenen, hangt af van hoe energiezuinig de woning zal worden. Bijvoorbeeld, als u uw huis van energielabel F naar energielabel C wenst te renoveren, kunt u tot 30.000 euro renteloos lenen.

Renteloos renovatiekrediet Huis (E/F) Appartement (D/E/F)
naar label C €30.000 nvt
naar label B €45.000 €30.000
naar label A €60.000 €45.000

 

Hoe verloopt de financiering concreet?

 • Sluit een hypothecair krediet af voor de aankoop van uw woning en gelijktijdig een Vlaams renteloos renovatiekrediet om uw woning energiezuiniger te maken.
 • Betaal de rente voor de beide kredieten aan Credimo. U doet dus een ‘normale’ afbetaling en betaalt ook de rente op het renteloos renovatiekrediet.
 • De Vlaamse overheid betaalt u jaarlijks de rente voor het renovatiekrediet terug, als u voldoet aan alle voorwaarden. Op die manier wordt het renovatiekrediet renteloos. Dit gebeurt tot het renovatiekrediet volledig is afbetaald (maximaal 20 jaar).
 • Bezorg de Vlaamse overheid een nieuw energieprestatiecertificaat binnen de 5 jaar na de aktedatum. Daaruit zal blijken dat het vereiste EPC-label is behaald.

Wilt u meer weten over het renteloos renovatiekrediet?

Op de website van de Vlaamse overheid, kunt u alle officiële informatie over het renteloos renovatiekrediet terugvinden. U vindt er meer details over de voorwaarden en modaliteiten van deze financiering.

Daar vindt u ook de antwoorden op andere vragen zoals:

 • Hoe weet ik of het gewenste label haalbaar is?
 • Hoe kan ik het energielabel van mijn woning bewijzen?
 • Wat als mijn woning niet (op tijd) in orde is?

 

Heeft u vragen over uw financiering, uw hypothecair krediet of de financiële haalbaarheid van uw project? Aarzel niet uw makelaar te contacteren.