Overslaan en naar de inhoud gaan

Beleid

Over ons beleid inzake privacy, belangenconflicten- & integriteitsbeleid

en duurzaamheidsrisico’s en -factoren.

Credimo heeft oog voor de bescherming van uw privacy. Wij verbinden ons ertoe uw persoonsgegevens te beschermen met bijzondere zorgvuldigheid en te verwerken op volledig transparante wijze, met strenge inachtneming van de wetgeving tot bescherming van de persoonlijke levenssfeer.

Ons privacybeleid

Credimo hanteert als verzekeringsonderneming een zorgvuldigheidsprincipe dat ertoe leidt dat op een eerlijke, billijke en professionele wijze wordt gehandeld en de belangen van de verschillende stakeholders, en dan voornamelijk de klanten, zo goed mogelijk worden gediend.

Ons belangenconflicten- & integriteitsbeleid

Credimo hanteert gedragslijnen inzake de integratie van duurzaamheidsrisico’s in haar beleggingsbeslissingsprocedure en het al dan niet in aanmerking nemen van ongunstige effecten van haar beleggingsbeslissingen op de duurzaamheidsfactoren.

Onze verklaring inzake duurzaamheidsrisico’s en -factoren