Overslaan en naar de inhoud gaan

Wat is een ESIS formulier?

Wanneer u een aanvraag indient voor een hypothecair krediet met een onroerende bestemming, ontvangt u een ESIS-document (European Standardised Information Sheet). Deze gestandaardiseerde fiche is er om u te helpen.

ESIS staat voor ‘European Standardised Information Sheet’.  Het is een gepersonaliseerd document waarop alle informatie over uw kredietaanbod met onroerende bestemming wordt weergegeven.  U ontvangt het document van de kredietgever nadat u een aanvraag heeft ingediend. 

Op dit document vindt u 15 punten die u een perfect overzicht geven van de kenmerken van het kredietaanbod.

 

 • Kredietgever                   

  De contactgegevens van uw hypothecaire kredietgever.

   

 • Kredietbemiddelaar

  De contactgegevens van uw kredietbemiddelaar.

   

 • Hoofdkenmerken van het krediet

  Hier vindt u alle technische gegevens over uw krediet: rentevoet, bedrag, intresten, aflossingsstructuur, het maximaal te ontlenen bedrag op basis van de verstrekte informatie.

   

 • Debetrente en kosten

  In deze rubriek wordt het JKP weergegeven.  Het jaarlijks kostenpercentage (JKP) bestaat uit: rentevoet voor de hypotheeklening, regelmatig terugkerende kosten en éénmalige kosten.

   

 • Frequentie en aantal afbetalingen

  Geeft het aantal afbetalingen weer.

   

 • Bedrag van elke afbetaling

  Hierin vindt u het bedrag van de afbetaling en zal de kredietgever u erop wijzen dat ongeacht wijzigingen in uw inkomen, u verantwoordelijk blijft voor de verdere afbetaling van uw krediet.

   

 • Aflossingstabel

  Deze tabel is slechts een illustratief voorbeeld van hoeveel u maandelijks zou moeten terugbetalen, met vermelding van het resterend saldo na elke betaling.

   

 • Bijkomende verplichtingen

  Hier worden de voorwaarden vermeld die u dient te vervullen om het tarief te bekomen, bijvoorbeeld de verzekeringscontracten waarover u dient te beschikken.

   

 • Vervroegde terugbetaling

  Een krediet vervroegd terugbetalen brengt kosten met zich mee.  Een overzicht van deze kosten vindt u in deze rubriek.

   

 • Flexibele kenmerken

  Onder deze rubriek vindt u alle info over overdraagbaarheid en subrogatie.

   

 • Rechten van de kredietnemer

  Hier wordt vermeld of u, na aanvaarding van het aanbod, het krediet nog kan herroepen.

   

 • Klachtenprocedure

  In deze rubriek vindt u alle info voor wanneer u een klacht heeft. 

   

 • Gevolgen bij niet-naleven van de verplichtingen

  Opsomming van de gevolgen voor u bij de niet-betaling van de maandaflossing staan hierin beschreven.

   

 • Bijkomende informatie

  Vermelding van de Belgische wetgeving die toegepast wordt.

   

 • Toezichthouder(s)

  Coördinaten van het Ministerie van Economische zaken en Autoriteit voor Financiële Diensten (FSMA)

 

Via dit ESIS formulier kan u makkelijk het aanbod van verschillende kredietverstrekkers objectief vergelijken en de beste keuze maken.