Overslaan en naar de inhoud gaan

Onze blogs

U heeft vragen rond uw beleggingen?  U wenst meer info over uw hypotheek of lopende kredieten?  Wij brengen u in contact met onze experts en bieden u via deze artikels de juiste informatie, tips en oplossingen.

Hypothecair krediet met voorschotten

Het aangaan van een hypothecair krediet is een ernstige zaak, die velen slechts éénmaal in hun leven meemaken.  Het verplicht de ontlener tot het aangaan van het engagement om gedurende een lange tijd maandelijks een bedrag te betalen.

Nieuwe erfrechtregels vanaf september 2018

Nieuwe erfrechtregels gaan in voege vanaf september 2018.  Bent u al op de hoogte? Na jaren onderhandelen is het nieuwe erfrecht gepubliceerd in het Belgisch staatsblad op 01 september 2017. Het merendeel van deze nieuwe regels zal evenwel pas vanaf september 2018 in voege treden.

Wat is een ESIS formulier?

Wanneer u als kredietnemer een aanvraag indient voor een hypothecair krediet met een onroerende bestemming, ontvangt u van uw kredietgever of uw kredietbemiddelaar een ESIS-document.  Maar waarvoor dient dit document?