Overslaan en naar de inhoud gaan

Wat is een ESIS formulier?

Wanneer u als kredietnemer een aanvraag indient voor een hypothecair krediet met een onroerende bestemming, ontvangt u van uw kredietgever of uw kredietbemiddelaar een ESIS-document.  Maar waarvoor dient dit document?

ESIS staat voor ‘European Standardised Information Sheet’.  Het is een gepersonaliseerd document waarop alle informatie over uw kredietaanbod met onroerende bestemming wordt weergegeven.  U ontvangt het document van de kredietgever nadat u een aanvraag heeft ingediend. 

Op dit document vindt u 15 punten die u een perfect overzicht geven van de kenmerken van het kredietaanbod.

 

 • Kredietgever                   

  De contactgegevens van uw hypothecaire kredietgever.

   

 • Kredietbemiddelaar

  De contactgegevens van uw kredietbemiddelaar.

   

 • Hoofdkenmerken van het krediet

  Hier vindt u alle technische gegevens over uw krediet: rentevoet, bedrag, intresten, aflossingsstructuur, het maximaal te ontlenen bedrag op basis van de verstrekte informatie.

   

 • Debetrente en kosten

  In deze rubriek wordt het JKP weergegeven.  Het jaarlijks kostenpercentage (JKP) bestaat uit: rentevoet voor de hypotheeklening, regelmatig terugkerende kosten en éénmalige kosten.

   

 • Frequentie en aantal afbetalingen

  Geeft het aantal afbetalingen weer.

   

 • Bedrag van elke afbetaling

  Hierin vindt u het bedrag van de afbetaling en zal de kredietgever u erop wijzen dat ongeacht wijzigingen in uw inkomen, u verantwoordelijk blijft voor de verdere afbetaling van uw krediet.

   

 • Aflossingstabel

  Deze tabel is slechts een illustratief voorbeeld van hoeveel u maandelijks zou moeten terugbetalen, met vermelding van het resterend saldo na elke betaling.

   

 • Bijkomende verplichtingen

  Hier worden de voorwaarden vermeld die u dient te vervullen om het tarief te bekomen, bijvoorbeeld de verzekeringscontracten waarover u dient te beschikken.

   

 • Vervroegde terugbetaling

  Een krediet vervroegd terugbetalen brengt kosten met zich mee.  Een overzicht van deze kosten vindt u in deze rubriek.

   

 • Flexibele kenmerken

  Onder deze rubriek vindt u alle info over overdraagbaarheid en subrogatie.

   

 • Rechten van de kredietnemer

  Hier wordt vermeld of u, na aanvaarding van het aanbod, het krediet nog kan herroepen.

   

 • Klachtenprocedure

  In deze rubriek vindt u alle info voor wanneer u een klacht heeft. 

   

 • Gevolgen bij niet-naleven van de verplichtingen

  Opsomming van de gevolgen voor u bij de niet-betaling van de maandaflossing staan hierin beschreven.

   

 • Bijkomende informatie

  Vermelding van de Belgische wetgeving die toegepast wordt.

   

 • Toezichthouder(s)

  Coördinaten van het Ministerie van Economische zaken en Autoriteit voor Financiële Diensten (FSMA)

 

Via dit ESIS formulier kan u makkelijk het aanbod van verschillende kredietverstrekkers objectief vergelijken en de beste keuze maken.   

A.V.I.

Meer gerelateerde artikelen

Hoeveel kost een hypothecair krediet?

Op zoek naar de voordeligste lening voor uw pand? Een analyse kan interessante resultaten opleveren want de interestvoet van uw lening wordt bepaald door een aantal factoren. Goed vergelijken loont, maar hoe vergelijkt u correct?

De Mobiscore, een handige tool?

De Mobiscore is een score geïntroduceerd door de Vlaamse Overheid. De score geeft een indicatie van de afstand van een woonplaats tot bepaalde voorzieningen. Hoe kleiner de afstand, hoe beter de Mobiscore.