Overslaan en naar de inhoud gaan

1,40%

Gewaarborgde intrestvoet

Octabon-life tak 26-spaarverzekering

Octabon-life is een tak 26-spaarverzekering met garantie van kapitaal en rendement van bij aanvang en gedurende de volledige looptijd van de spaarverzekering. Met de Octabon-life zijn de verwachtingen bij aanvang gekend. 
De Octabon-life heeft een vaste looptijd van 8 jaar. Het contract loopt af op de eindvervaldag. Bij overlijden van de intekenaar loopt het contract verder.

 

Veilig, transparant met een lage spaardrempel in Octabon-life-spaarverzekering

 • Veiligheid:
  • Garantie van kapitaal en rendement: Wenst u een product dat uw kapitaal en rendement waarborgt? Het belegde kapitaal in de Octabon-life is gegarandeerd gedurende de hele looptijd van de spaarverzekering.
 • Lage spaarpremies:
  • Sparen met premies vanaf 1.000 EUR. In de Octabon-life kunt u uitsluitend sparen via een koopsom van minimum 1.000 EUR. Bijstortigen zijn niet mogelijk
 • Transparantie:
  • Lage kostenstructuur voor een beter rendement: Door de lage kostenstructuur van Octabon-life kunt u het maximum uit uw rendement halen.

Octabon-life-spaarverzekering voor langetermijnbeleggers

Octabon-life tak 26-spaarverzekering richt zich zowel tot de particuliere belegger als de rechtspersoon (binnenlandse ondernemingen, vzw's, onderwijsinstellingen of een openbaar bestuur) die hun spaargelden veilig en op lange termijn willen beleggen.

Octabon-life met een duidelijke en lage kostenstructuur

 • Premietaks: geen
 • Instapkosten: geen
 • Beheerskosten: geen
 • Afkoopkosten: enkel volledige afkoop mogelijk
  • Op eindvervaldag: geen
  • Na 5e jaar: geen  
  • Afkoop voor einde van 5e jaar:
   • 3,00% op de spaarreserve als de afkoop tijdens het eerste jaar plaatsvindt
   • 2,00% op de spaarreserve als de afkoop tijdens het tweede jaar plaatsvindt
   • 1,00% op de spaarreserve als de afkoop tijdens het derde jaar plaatsvindt
   • 0,50% op de spaarreserve als de afkoop tijdens het vierde jaar plaatsvindt
   • 0,25% op de spaarreserve als de afkoop tijdens het vijfde jaar plaatsvindt

Enkel op de effectief ontvangen intresten is roerende voorheffing* verschuldigd.

(*) Art. 171 en 269 Wetboek Inkomstenbelastingen onder voorbehoud van wijzigingen in de fiscaliteit

Wat is het rendement bij Octabon-life?

Het rendement van Octabon-life is samengesteld uit:

Gewaarborgde intrestvoet:

De gestorte premie geniet van een gegarandeerde intrestvoet , gedurende de looptijd van het contract.

Risico's

Deze tak 26 spaarverzekering kan bepaalde risico's inhouden in geval van vervroegde afkoop:

 • een afkoopkost kan aangerekend worden;
 • de afkoopkost kan verhoogd worden in functie van de marktwaarde van het afgekochte bedrag.

In ieder geval kan de afkoopwaarde nooit minder bedragen dan de netto-storting.

Deze Tak 26 spaarverzekering is onderhevig aan een renterisico in hoofde van de intekenaar aangezien de intrestvoet gewaarborgd is gedurende de looptijd van het contract.

Octabon-life

Octabon-life is een tak 26-spaarverzekering naar Belgisch recht. Octabon-life is een product van Credimo NV, een onderneming naar Belgisch recht, toegelaten om aan verzekeringen te doen, onder het nummer 1665 om de takken 21 (K.B. van 18/04/2002  -  B.S. van 03/05/2002 en 07/05/2002), 23 en 26 (B.S. van 09/01/2004 en 09/02/2004) te beoefenen.

Deze pagina bevat slechts een overzicht van de belangrijkste kenmerken. Uitgebreide informatie over het product, de voorwaarden en de verbonden risico’s vindt u in het essentiële-informatiedocument (EID), de infofiche en de algemene voorwaarden. Deze documenten kunt u gratis verkrijgen bij uw bemiddelaar of op www.credimo.be. Alvorens u intekent moet u deze documenten aandachtig doornemen. De intrestvoeten en de intrestvoetwaarborgtermijnen voor Octabon-life vindt u op www.credimo.be of bij uw bemiddelaar.

Deze pagina is bestemd voor een ruim publiek en is niet gebaseerd op informatie over uw persoonlijke situatie. Credimo NV heeft uw kennis en ervaring, uw financiële situatie en uw spaardoelstellingen niet getoetst. Mogelijk zijn de vernoemde financiële instrumenten niet passend of niet geschikt. De pagina is dan ook geen beleggingsadvies. U kan  de financiële instrumenten alleen aankopen nadat uw bemiddelaar heeft getoetst of ze voor u passend of geschikt zijn.

Elke klacht betreffende een contract kan gericht worden aan: Credimo NV, Weversstraat 6-10 te 1730 Asse, klachtenbeheer@credimo.be of de Ombudsman van de Verzekeringen, De Meeûssquare 35 te 1000 Brussel, tel. 02 547 58 71, info@ombudsman-insurance.be of via webformulier op www.ombudsman-insurance.be.

Heeft u interesse in Octabon-life?

Credimo verdeelt haar verzekeringsproducten via zelfstandige verzekeringsmakelaars. Heeft u interesse in Octabon-life? Vul onderstaand contactformulier in.

Voor de behandeling van uw vraag worden de persoonsgegevens opgenomen op dit formulier verwerkt door Credimo NV, Weversstraat 6-10 1730 Asse.
Wij nodigen u uit u vertrouwd te maken met de principes die bij de verwerking worden toegepast door onze Privacyverklaring te lezen.
U kan kennis nemen van de gegevens die op u betrekking hebben en deze laten verbeteren.
Door op “Verzenden” te klikken, bevestigt u kennis te hebben genomen van onze Privacyverklaring, en stemt u in met de verwerking van uw gegevens zoals hierboven bepaald.