Overslaan en naar de inhoud gaan

Nieuwe erfrechtregels vanaf september 2018

Nieuwe erfrechtregels gaan in voege vanaf september 2018.  Bent u al op de hoogte? Na jaren onderhandelen is het nieuwe erfrecht gepubliceerd in het Belgisch staatsblad op 01 september 2017. Het merendeel van deze nieuwe regels zal evenwel pas vanaf september 2018 in voege treden.

Wat wijzigt er voor u?

Indien u reeds een testament of schenking heeft opgesteld voor uw planning en u wenst dat hiervoor de vroegere regelgeving van toepassing blijft  dan heeft u nog minder dan een jaar de tijd om hiervoor langs te gaan bij de notaris. Per financiële planning dient u de keuze te maken tussen de nieuwe of de oude regels. Per schenking apart beslissen is niet mogelijk.

erfrechtregels 2018

Hoe zal het nieuwe erfrecht anno 2018 er effectief uitzien?

  • Een belangrijk gewijzigd punt is dat u de helft van uw vermogen, onafhankelijk van uw aantal kinderen, als uw vrij beschikbaar deel kan beschouwen en kan nalaten aan wie u wilt. De overblijvende helft is de reserve van de kinderen en wordt in gelijke delen over hen verdeeld.
  • Vanaf de zomer kunnen ouders met hun kinderen een familiepact opstellen om zo netelige erfenisvetes te voorkomen. Hierin wordt op papier afgesproken bij de notaris met de kinderen hoe de latere erfenis zal worden verdeeld.
  • Het nieuwe erfrecht maakt mogelijk, indien u geen kinderen heeft, om uw ouders volledig te onterven. Er is immers een volledige afschaffing van het erfdeel van de ouders opgenomen met uitzondering van een eventuele onderhoudsplicht.
  • Bij schenkingen dient u uw kinderen gelijk te behandelen. Deze nieuwe wet bepaalt dat de geschonken waarde van zowel roerende als onroerende goederen wordt bepaald op de dag van de schenking, en niet op datum van overlijden. Deze waardes worden wel geïndexeerd tot aan de dag van overlijden. Wilt u een kind bevoordelen, dan kan dit maar dient u uitdrukkelijk te vermelden dat het gaat om een schenking buiten erfdeel.
  • De inkorting (het herstellen van de wettelijke reserve als gevolg van de aantasting van de reserve van een erfgenaam) gebeurt vanaf dan eveneens in waarde. Hierdoor dient het voorwerp van de schenking niet te worden terug bezorgd maar wordt hier een waarde tegenover gesteld

Meer info? contacteer uw bemiddelaar of consulteer http://www.notaris.be/

Meer gerelateerde artikelen

Kent u de woningpas?

Tijdens de klimaattop van Parijs in 2015 beloofde ons land om tegen 2050 klimaatneutraal te worden.  Een belofte die een aantal gevolgen met zich meebrengt.

De impact op de bouwsector is niet gering.  Zo moet de EPC-score van de woningen dalen en de verwarming groener worden.  Hoog tijd dus om alle woningen in kaart te brengen. Daarom lanceerde de Vlaamse regering in het voorjaar de woningpas. 

Zijn de registratierechten nà 1 juni 2018 voordeliger?

Bij aankoop van een gezinswoning in Vlaanderen heft de staat registratierechten, het zijn de kosten verbonden aan het registreren van een akte of geschrift. Tot 1 juni bedragen die 10% van de aankoopprijs van de woning.  Voor een bescheiden woning zijn deze registratierechten verlaagd tot 5%, in de volksmond klein beschrijf genoemd. Of een woning onder dit voordelig tarief geregistreerd kan worden, is afhankelijk van het Kadastraal Inkomen, kortweg het K.I..