Overslaan en naar de inhoud gaan

Hypothecair krediet met voorschotten

Het aangaan van een hypothecair krediet is een ernstige zaak, die velen slechts éénmaal in hun leven meemaken.  Het verplicht de ontlener tot het aangaan van het engagement om gedurende een lange tijd maandelijks een bedrag te betalen.

Het aangaan van een hypothecair krediet is een ernstige zaak, die velen slechts éénmaal in hun leven meemaken.  Het verplicht de ontlener tot het aangaan van het engagement om gedurende een lange tijd maandelijks een bedrag te betalen.  Doorgaans zal de klant op zoek gaan naar de meest voordelige rentevoet.

De vraag die men zich dikwijls stelt is of men kiest voor een variabele voordelige rentevoet die bv. om de 3 jaar kan wijzigen of te kiezen voor een vaste hogere rentevoet maar die gedurende 20 jaar niet kan wijzigen. 

Gaan de rentevoeten in de toekomst nog verder dalen of zullen ze stijgen?

Eens de klant zijn beslissing genomen ontleent hij meestal het volledige bedrag hetzij op basis van de variabele, hetzij op basis van de vaste rentevoet.

Nochtans heeft hij ook nog een andere mogelijkheid.  Het is ook mogelijk, binnen 1 hypothecair krediet, het te ontlenen bedrag op te splitsen in meerdere bedragen (ook voorschotten genoemd) en dit zonder bijkomende kosten.

U leent bijvoorbeeld 200.000 EUR:

200.000 EURO ontlenen  op 20 jaar aan een vaste rentevoet van 2,65%

OF

100.000 EURO ontlenen op 20 jaar aan een vaste rentevoet van 2,65% en

100.000 EURO ontlenen op 20 jaar aan een variabele rentevoet van 2,00%

 

Deze opsplitsing kan in bepaalde gevallen meer aansluiten bij de financiële situatie  van de klant. Een eenvoudig berekening zal aantonen of er al dan niet een financieel voordeel is.