Overslaan en naar de inhoud gaan

Hoeveel kost een hypothecair krediet?

Op zoek naar de voordeligste lening voor uw pand? Een analyse kan interessante resultaten opleveren want de interestvoet van uw lening wordt bepaald door een aantal factoren. Goed vergelijken loont, maar hoe vergelijkt u correct?

De intrestvoet van uw lening wordt bepaald door een aantal factoren zoals de periode waarover u het krediet wilt terugbeta­len, uw eigen inbreng en de verhouding van uw afbetaling tot uw inkomen. Sommige financiële instellingen bieden ‘kortingen’ aan wanneer u een aantal producten ‘bijneemt’. Vaak gaat het om verzekeringen: een brandverzekering, een schuldsaldoverzekering, een pensioenspaarfonds. Ook het nemen van een zichtrekening waarop uw loon gestort wordt, kan tot de mogelijkheden behoren.

De keerzijde van ‘kortingen’

Dankzij die bijkomende producten krijgt u een interessantere intrestvoet voor uw hypothecair krediet aangeboden. Louter de verschillende intrestvoeten bij de verschillende financiële instellingen vergelijken is dus niet voldoende. Sommigen bieden kortingen anderen niet. Bij sommigen kan u één product bijnemen, bij anderen meerdere. Bovendien brengen die bijkomende producten kosten met zich mee, namelijk hun premie. Die bijkomende kosten kunnen het voordeel dat u doet met een lagere rentevoet, zelfs tenietdoen.

Hoe vergelijkt u correct de kostprijs van uw hypothecair krediet?

Een correcte vergelijking kan u maken op basis van het JKP. Het Jaarlijks KostenPercentage, is de totale intrestvoet van de woonlening inclusief alle kosten die aan de lening verbonden zijn. Daardoor is het een eenvoudige manier om een duidelijk beeld van het totale kostenplaatje te verkrijgen. Elke financiële instelling geeft u steeds het JKP van de lening die ze u voorstelt. Dat is ze verplicht door de overheid. Wanneer u een kredietaanbod krijgt, vergelijk dan eerder op basis van het JKP dan op basis van de intrestvoeten.

vergelijken

Uw persoonlijk JKP

Uw JKP is niet het JKP van uw buren of vrienden. Het JKP is een persoonlijk tarief en is gebaseerd op uw situatie. De kost van bijkomende producten zoals de brandverzekering, de schuldsaldoverzekering of het pensioenspaarfonds is op maat berekend. Een brandverzekering en bijhorende dekking hangt immers af van het te waarborgen goed (oppervlakte en ligging van de woning), net zoals de schuldsaldoverzekering afhangt van het profiel van de kredietnemer. Uw leeftijd en levensstijl spelen daarin een grote rol, net zoals uw pensioensparen. Er is dus behoorlijk wat informatie nodig om een correcte berekening te kunnen maken.

Is er geen specifieke informatie beschikbaar, dan gaan de financiële instellingen uit van gemiddelden en hypothesen. In dat geval zal het JKP afwijken van uw werkelijke profiel en daarmee van het werkelijke kostenplaatje.

Maar ook het JKP kan een vertekend beeld geven

Een bijkomende moeilijkheid zijn de woonleningen met een variabel tarief. De financiële instelling houdt namelijk meestal rekening met de rentevoet bij aanvang. Toekomstige veranderingen in het tarief worden niet opgenomen. Het JKP blijft op die manier een benadering van uw werkelijk jaarlijks kostenpercentage.

Conclusie

Het Jaarlijks KostenPercentage is een handig hulpmiddel om de voordeligste lening voor uw pand te vinden. Dankzij het JKP krijgt u een meer evenwichtig zicht op de totale kosten van uw lening. Toch blijft het oppassen, want het JKP heeft de waarheid niet in pacht.

Bekijk steeds goed de criteria die gehanteerd worden om uw JKP te berekenen. Speelt u graag op veilig? Vraag uw makelaar of adviseur om de oefening samen met u te doen.