Overslaan en naar de inhoud gaan

Hoe beschermen de AssurMiFID gedragsregels u?

Als het om financiële producten en diensten gaat, moet elke persoon kunnen handelen met kennis van zaken. Verzekeringsmaatschappijen en -bemiddelaars dienen zich daarom aan een aantal gedragsregels te houden.

De regels zijn verzameld onder de term AssurMiFID (Markets in Financial Instrument Directive). Ze beschermen u wanneer u in contact komt met één of meerdere verzekeringsproducten- of diensten. Hier volgt een inleiding tot AssurMiFID.

Loyauteit als basis voor de bescherming

Uw bescherming vindt grondslag in wat het principe van loyauteit genoemd wordt: de verzekeraar en de bemiddelaar zetten zich steeds op een loyale, billijke en professionele manier in voor uw belangen. Ze  horen daarbij twee plichten te vervullen. De informatieplicht schrijft voor dat de verzekeraar en de bemiddelaar u zo optimaal mogelijk informeren. De informatie die u ontvangt is dan niet alleen correct, duidelijk en relevant, maar ook allesomvattend en niet-misleidend. Daarnaast dienen ze voor u te zorgen. Dat betekent dat ze zoveel mogelijk rekening moeten houden met uw specifieke situatie.   

Informatieplicht

De regels schrijven voor dat de verzekeraar en de bemiddelaar u zowel voor, tijdens als na de dienstverlening goed informeren. Dat wilt zeggen: correct, duidelijk, relevant, allesomvattend en niet-misleidend. U heeft recht op informatie die accuraat is en bovendien geformuleerd werd in een taal die u begrijpt. Zo verkrijgt u informatie over de verzekeraar en de bemiddelaar, de toezichthouder waar ze onder vallen en de producten en/of diensten die ze aanbieden. Wanneer een financieel product of dienst wordt voorgesteld, dient dat niet enkel met onderstreping van de voordelen (bijv. opbrengsten) te gebeuren, maar ook via transparantie over de eventuele nadelen (bijv. lasten en kosten) verbonden aan het product.

Zorgplicht

De verzekeraar en de bemiddelaar worden geacht dát te beogen wat in uw geval het best mogelijke resultaat geeft. Daartoe moeten ze u als klant eerst goed kennen. Uw ervaring en kennis worden getoetst, uw doelstellingen gepeild. Op basis daarvan zal de betrokken instelling een profiel van u opmaken (en u al dan niet een consumentencategorie toewijzen). Enkel dan kan de dienstverlening maximaal uw noden ondersteunen. Verder primeren steeds uw belangen boven die van de betrokken onderneming of van andere cliënten. Wanneer zich toch een belangenconflict zou voordoen, zal de betrokken onderneming alles in werking stellen om de schade aan uw belangen te beperken. Die stelt u daar dan ook meteen over op de hoogte.

De impact van AssurMiFID  

Elke verzekeraar en elke bemiddelaar hoort u zo optimaal mogelijk te informeren en uw belangen te vrijwaren, steeds op een loyale, billijke en professionele manier. De Autoriteit voor Financiële Markten en Diensten (FSMA) controleert of die gedragsregels effectief goed worden nageleefd.

 

Meer informatie over dit thema vindt u op onze MiFID-pagina of op de website van de FSMA.

Ook bij uw bemiddelaar in de buurt kan u hierover terecht. Leg gerust vandaag nog een afspraak vast.