Overslaan en naar de inhoud gaan

Een afbetaling die past bij uw financiële situatie

Bij een klassiek hypothecair krediet betaalt u maandelijks een deel van uw krediet af. Dat bedrag, ook mensualiteit genoemd, kan vast of variabel zijn. Welke formule voor u de beste is, hangt af van uw financiële situatie. Ontdek de mogelijkheden.

Een hypothecair krediet met vaste mensualiteit (*)

Dit is het “standaard” hypothecair krediet waarbij het bedrag dat u maandelijks betaalt, hetzelfde blijft. De mensualiteit is gelijk over de hele looptijd van uw krediet.

Een vast bedrag per maand, dat maakt uw financiële planning minder complex. U weet duidelijk waar u aan toe bent, nu en in de toekomst. Deze formule brengt eenvoud en voorzichtigheid.
Dit kan ideaal zijn voor jongere mensen die aan het begin van hun carrière staan. Wanneer uw verloning stijgt, verhogen uw inkomsten. Houdt u daarbij uw kosten stabiel, dan zal uw kredietlast verhoudingsgewijs kleiner worden.
Deze kredietvorm kan ook interessant zijn voor mensen die vandaag genieten van financiële stabiliteit en dat ook in de toekomst voorzien. Dat kan wanneer uw inkomsten en kosten gelijk blijven. Of wanneer u hogere inkomsten voorziet, maar tegelijk ook hogere kosten.

Een hypothecair krediet met vaste kapitaalsaflossing (*)

Het bedrag dat u maandelijks betaalt, is verschillend. Uw maandbedrag daalt over de looptijd van uw krediet.

Deze kredietformule met een dalend bedrag per maand, kan ideaal zijn als u nu hogere lasten wenst en later lagere lasten. Dit kan het geval zijn wanneer u in het midden van uw professionele loopbaan staat en naar de toekomst toe lagere inkomsten voorziet. Misschien gaat u deeltijds werken of wenst u vervroegd met pensioen te gaan. Deze formule kan ook ideaal zijn wanneer u wenst rekening te houden met een periode met hogere of extra kosten aan het einde van uw krediet, door studerende kinderen op kot bijvoorbeeld.

Hoe gaat dit in zijn werk?

Het verschil tussen de beide formules, ligt in opbouw van de mensualiteit. Een mensualiteit bestaat telkens uit een deel kapitaal en een deel intresten.

Bij een hypothecair krediet met vaste mensualiteit, betaalt u in het begin veel intresten en weinig kapitaal. Op het einde van uw krediet betaalt u bijna nog uitsluitend kapitaal.

Bij een hypothecair krediet met vaste kapitaalsaflossing, betaalt u steeds een gelijk deel aan kapitaal af. Daarbovenop komt maandelijks een deel van de intresten.

visualisatie

Een cijfervoorbeeld

Stel, u gaat een krediet aan van 250.000 euro, op 20 jaar met een vaste rente van 1,50%.

Bij een hypothecair krediet met vaste mensualiteit, betaalt u elke maand 1.205,12 euro.

Bij een hypothecair krediet met vaste kapitaalsaflossing, betaalt u de eerste maand 1.354,17 euro en de laatste maand 1.042,97 euro.

Een hypothecair krediet met voorschotten (*)

Een andere manier om uw mensualiteit aan te passen aan uw financiële situatie, is via voorschotten. Met deze formule van hypothecair krediet kunt u uw volledige krediet opsplitsen in 2 of meerdere delen. Zo kunt u een daling of stijging van uw mensualiteit creëren, zoals u dat wenst.

Dat kan interessant zijn wanneer u bijvoorbeeld op latere leeftijd een hypothecair krediet wenst af te sluiten, maar u rekening wilt houden met lagere pensioen-inkomsten. U kunt dan een eerste deel van uw krediet doen eindigen net vóór het geplande pensioen en een tweede deel nog even laten doorlopen. Zo kunt u ervoor zorgen dat uw kredietlast het ritme van uw inkomsten volgt.

 

Een cijfervoorbeeld

Stel, in 2020 bent u 55 jaar en u voorziet met pensioen te gaan in 2030. U neemt een hypothecair krediet van 250.000 euro met een looptijd van 20 jaar en een vaste rentvoet van 1,50%. Met vaste mensualiteiten, is het maandbedrag 1.205,12 euro.

Door 2 voorschotten te voorzien, wordt het totale bedrag opgesplitst in 150.000 euro op 10 jaar en 100.000 euro op 20 jaar. Zo krijgt u, vóór 2030, een mensualiteit 1.828,21 euro. Ná uw pensioen is het maandbedrag 482,05 euro.

  Kapitaal Looptijd Berekening
maandelijkse
aflossing
Maandelijkse
aflossing
2020-2029
Maandelijkse
aflossing
2030-2039
Klassiek HK €250.000    20 jaar €1.205,12 €1.205,12 €1.205,12
HK met voorschotten €250.000   

€150.000 (10 jaar)
€100.000 (20 jaar)

€1.346,16
€482,05

€1.828,21 €482,05

Conclusie

Kiest u om uw mensualiteit vast te klikken met een hypothecair krediet met vaste mensualiteit? Of opteert u liever ze (licht) dalend te maken, via een krediet met vaste kapitaalsaflossing?
Of nog, misschien verkiest u uw krediet op te splitsen in voorschotten? De “goede” keuze is voor iedereen verschillend! Want deze is aangepast aan uw persoonlijke financiële situatie.

Neem de tijd goed na te denken over de voor- en nadelen van elke mogelijkheid. En vooral, laat u bijstaan door een professionele adviseur bij de keuze van uw krediet. Uw kredietmakelaar in de buurt staat steeds klaar om uw vragen te beantwoorden, om een simulatie te maken en om het aanbod voor u te vergelijken.

 

(*) Noot
Neemt u een krediet met een variabele rentevoet? Dan kan uw intrestvoet aan het einde van elke periode aangepast worden. Het intrest-gedeelte van uw mensualiteit kan dus veranderen, waardoor uw maandbudget ook wijzigt.