Overslaan en naar de inhoud gaan

Disclaimer

Door de toegang tot of het gebruik van de website verklaart u zich uitdrukkelijk akkoord met de volgende algemene voorwaarden

Algemene gebruiksvoorwaarden

Eigendomsrechten

De inhoud van de website, met begrip van de merken, logo’s, tekeningen, data, product- of bedrijfsnamen, teksten, beelden e.d., is eigendom van Credimo en beschermd door intellectuele rechten.

Beperkingen van aansprakelijkheid

De informatie op de website is van algemene aard. De informatie is niet aangepast aan uw persoonlijke of specifieke omstandigheden, en kan dus niet als een persoonlijk advies of aanbeveling beschouwd worden. Indien u specifiek of persoonlijk advies of aanbeveling wenst, neem contact met uw bemiddelaar.

Credimo heeft de inhoud van deze internetsite met de grootst mogelijke zorgvuldigheid samengesteld. Wanneer er desondanks onjuistheden in voorkomen, aanvaardt Credimo daarvoor geen enkele aansprakelijkheid. Aan de in de site opgenomen informatie kunnen geen rechten worden ontleend.. Credimo kan bijgevolg niet aansprakelijk worden gesteld voor rechtstreekse of onrechtstreekse schade die ontstaat uit het gebruik van de informatie op de website.

De inhoud van de website kan te allen tijde zonder aankondiging of kennisgeving aangepast, gewijzigd of aangevuld worden. Credimo geeft geen garantie voor de goede werking van de website en kan op geen enkele wijze aansprakelijk gehouden worden voor een slechte werking of tijdelijke (on)beschikbaarheid van de website of voor enige vorm van schade, rechtstreekse of onrechtstreekse, die zou voortvloeien uit de toegang tot of het gebruik van de website. 

Toepasselijk recht en bevoegde rechtbanken

Het Belgisch recht is van toepassing op deze website. In geval van geschil zijn enkel de rechtbanken van het arrondissement van Brussel bevoegd.