Overslaan en naar de inhoud gaan

De kracht van de makelaar

Een makelaar is een vertrouwenspersoon, een raadgever en een expert. Hij doet méér dan u goed informeren over het aanbod van verschillende financiële spelers, hij zorgt ervoor dat u de oplossing krijgt die het best bij u past.

De rol van de makelaar is uitgebreid én belangrijk. Hij staat garant voor kwaliteit over het hele dienstverleningstraject. Een bemiddelaar kan actief zijn in verschillende domeinen en onder verschillende vormen. Zo bestaan er verzekeringsbemiddelaars, bankagenten, kredietmakelaars,  … 

Makelaar, bemiddelaar, agent, tussenpersoon.

Wat is nu het verschil tussen de termen makelaar, bemiddelaar, agent en tussenpersoon? Ze worden vaak door elkaar gebruikt maar dekken toch een verschillende lading.

De term ‘tussenpersoon’ is de meest algemene. Deze duidt erop dat de financiële instelling en/of verzekeringsmaatschappij niet rechtstreeks aan haar eindklanten verkoopt. Een tussenpersoon is iemand die bemiddelt bij het sluiten van een overeenkomst. De benaming ‘tussenpersoon’ is synoniem voor ‘bemiddelaar’.

Een tussenpersoon of bemiddelaar kan ofwel een agent zijn, ofwel een makelaar. Dat hangt af van het aanbod en de manier van werken.

Is de bemiddelaar onafhankelijk en biedt hij producten van meerdere maatschappijen aan? Dan is de bemiddelaar een makelaar. Hij hangt niet vast aan een specifieke maatschappij en kan een uitgebreider productengamma aanbieden.

Werkt de bemiddelaar met één maatschappij samen? Dan gaat het om een agent. Een agent biedt enkel de verzekeringen van één specifieke maatschappij aan. Hij is niet onafhankelijk en heeft een beperkter aanbod.

Uw makelaar, een expert

Een makelaar biedt als onafhankelijke bemiddelaar heel wat voordelen. Hij beschikt over een uitgebreid productaanbod van verschillende financiële instellingen en/of verzekeringsmaatschappijen. Daardoor heeft hij een goede kijk op de producten die op de financiële markt aanwezig zijn.

Hij kent de producten die hij aanbiedt door en door. Hij kent hun voordelen, nadelen en risico’s en is expert in de materie. Dankzij die expertise kan hij een goede vergelijking maken tussen de verscheidene producten. Hij zal ook objectief en met kennis van zaken op uw vragen kunnen antwoorden.

Uw makelaar, een raadgever

Uw makelaar luistert naar uw wensen, uw noden en uw concrete doelstellingen. Hij bespreekt en analyseert uw situatie. Zo kan hij u het juiste voorstel doen, of u nu particulier, zelfstandige of kmo bent. Hij vindt steeds de oplossing die het best bij u past. Zijn advies heeft een onmiskenbare meerwaarde.

Hij bestudeert voor u het aanbod en geeft u advies op maat. Uw makelaar zorgt ervoor dat u de beste voorwaarden heeft. Of het nu gaat om de alternatieven voor spaarproducten of de kosten bij hypothecaire kredieten, hij optimaliseert naar uw situatie.

tevreden

Uw makelaar, een coördinator

Naast zijn expertise en advies, heeft uw makelaar nog meer te bieden. Hij overloopt met u alle informatie en verzamelt de nodige documenten om de aanvraag in te dienen. Nadien regelt hij de administratie met de financiële instelling en/of verzekeringsmaatschappij.

Efficiënt en alles gecentraliseerd. U hoeft geen afspraak te maken bij de verschillende maatschappijen om de verschillende zaken in orde te brengen. Uw makelaar is uw centraal aanspreekpunt.

Uw makelaar, een beschermer

Als het om financiële producten gaat, moet elke persoon kunnen handelen met kennis van zaken. Uw makelaar zet zich steeds op een loyale, billijke en professionele manier in voor uw belangen. Hij zal u steeds zo optimaal mogelijk informeren. Uw makelaar brengt u duidelijke informatie in een heldere taal.

Wanneer uw makelaar producten of diensten aan u voorstelt, doet hij dat in alle transparantie. Die duidelijkheid is cruciaal. Hij zal u niet enkel de voordelen en opbrengsten wijzen, maar ook de nadelen zoals lasten en kosten.

De wetgever draagt hier een steentje aan bij via het uitzetten van de gedragsregels verzameld onder de term AssurMiFID.

 “Uw makelaar is uw expert, uw raadsman, uw coördinator en uw beschermer.”

Het beroep van makelaar is gereglementeerd

Niet iedereen kan bemiddelaar worden. Het beroep van bemiddelaar is gereglementeerd. De Autoriteit van de Financiële Diensten en Markten (FSMA) is bevoegd voor de toegang en het toezicht op de bemiddelaarsberoepen. Zij verplicht een bewijs van beroepskennis. Afhankelijk van de branche, zijn er bepaalde criteria voor kredietmakelaars en verzekeringsmakelaars.

Naast een kennisbewijs of diploma, moeten de verantwoordelijke personen ook praktische ervaring hebben in bemiddelingsactiviteiten om te mogen worden aangesteld. Bovendien dient een bemiddelaar een examen ‘verzekeringsdistributie’ af te leggen.

En daar stopt het niet. Permante bijscholing is ook verplicht. Jaarlijks dient een bemiddelaar, afhankelijk van zijn branche, een bepaalde bijscholingsgraad te behalen. Zo wordt erover gewaakt dat hij op de hoogte van de laatste veranderingen in de makelarij.

De keuze van Credimo: exclusief makelaars

Credimo verdeelt haar producten uitsluitend via onafhankelijke krediet- en/of verzekeringsmakelaars. Dit is een strategische keuze die deel uitmaakt van ons bedrijfsmodel.

Die weloverwogen keuze biedt heel wat voordelen. Zo geniet u daardoor, als klant van het beste advies. Misschien vindt u het best passende producten in het Credimo-aanbod, misschien ook niet.

Wat voor ons telt, is dat ú het best passende aanbod én de beste tarieven heeft. Daarom vertrouwt Credimo op haar bemiddelaars als expert, raadgever, coördinator en beschermer aan uw zijde.

Komen er na uw bezoek aan de makelaar nog vragen in u op? Aarzel dan niet om hem terug te contacteren. De drijfveer is om u zo optimaal mogelijk van dienst zijn. Maak vandaag nog een afspraak.