Overslaan en naar de inhoud gaan

0,05%

Basisintrestvoet

0,55%*

Getrouwheidsintrestvoet

Wat is Credo26 Jump-spaarverzekering?

Credo26 Jump combineert vrij sparen op eigen ritme, garantie van kapitaal gedurende de volledige looptijd van de spaarverzekering en een gewaarborgde basisintrestvoet en getrouwheidsintrestvoet telkens gedurende 1 jaar.

Credo26 Jump is een tak 26-spaarverzekering met kapitaalsgarantie (na aftrek van kosten), gewaarborgde intrestvoeten voor 1 jaar en eventuele winstdeelname. Met Credo26 Jump spaart u volledig op eigen ritme.

Credo26 Jump loopt af op 01/01 volgend op de 100e verjaardag van de intekenaar.

 

Veilig, vrij en in alle transparantie sparen met Credo26 Jump-spaarverzekering

 • Veiligheid:
  • garantie van kapitaal en rendement: Wenst u een product dat uw kapitaal en rendement waarborgt? Het belegde kapitaal in Credo26 Jump is gegarandeerd gedurende de hele looptijd van de spaarverzekering. Elke premiestorting geniet van zowel een gegarandeerde basisintrestvoet als een getrouwheidsintrestvoet, telkens voor 1 jaar. 
 • Vrijheid:
  • vrij sparen op eigen ritme: Wilt u sparen wanneer het voor u het best past? Met Credo26 Jump kunt u maandelijks tussen 50 EUR en 750 EUR sparen.
 • Transparantie:
  • Lage kostenstructuur voor een beter rendement: Door de lage kostenstructuur van Credo26 Jump kunt u het maximum uit uw rendement halen. 

Credo26 Jump voor de regelmatige spaarder

Credo26 Jump richt zich tot de particuliere belegger die zijn spaargeld op regelmatige basis, aan de hand van kleinere bedragen, veilig wil beleggen.

Credo26 Jump is eveneens bestemd voor de belegger die een spaarplan wenst op te starten voor zichzelf of voor zijn (klein)kinderen. Credo26 Jump is hiervoor de ideale spaarverzekering.

Credo26 Jump, de spaarverzekering met opbrengst!

Het rendement van Credo26 Jump is samengesteld uit:

 • Gewaarborgde basisintrestvoet:

De gewaarborgde basisintrestvoet is voor elke gestorte premie gegarandeerd voor 1 jaar.

 • Getrouwheidsintrestvoet:

De getrouwheidsintrestvoet is gewaarborgd voor 1 jaar en wordt toegekend op de jaarvervaldag van de premie, en is op die datum verworven.

 • Winstdeelname:

In functie van de prestaties van de maatschappij kan een winstdeelname toegekend worden. Deze is niet gegarandeerd en kan elk jaar wijzigen.

Het globale rendement uit het verleden kan in de infofiche geraadpleegd worden. Het rendement uit het verleden is geen garantie voor de toekomst.

Credo26 Jump met een transparante en lage kostenstructuur

Credo26 Jump heeft een transparante en lage kostenstructuur.

 • Premietaks: geen
 • Instapkosten: geen
 • Beheerskosten: geen
 • Afkoopkosten: geen

Enkel op de effectief ontvangen intresten is roerende voorheffing* verschuldigd.

(*) Art. 171 en 269 Wetboek Inkomstenbelastingen onder voorbehoud van wijzigingen in de fiscaliteit

Risico's

Deze tak 26-spaarverzekering is onderhevig aan een renterisico in hoofde van de intekenaar aangezien de intrestvoet gewaarborgd is gedurende de looptijd van het contract.

De winstdeelname is niet gewaarborgd en kan schommelen gedurende de tijd in functie van de economische conjunctuur en de resultaten van Credimo NV.

Credo26 Jump

Credo26 Jump is een tak 26-spaarverzekering naar Belgisch recht.  Credo26 Jump is een product van Credimo NV, een onderneming naar Belgisch recht, toegelaten om aan verzekeringen te doen, onder het nummer 1665 om de takken 21 (K.B. van 18/04/2002  -  B.S. van 03/05/2002 en 07/05/2002), 23 en 26 (B.S. van 09/01/2004 en 09/02/2004) te beoefenen.

Deze pagina bevat slechts een overzicht van de belangrijkste kenmerken. Uitgebreide informatie over het product, de voorwaarden en de verbonden risico’s vindt u in het essentiële-informatiedocument (EID), de infofiche en de algemene voorwaarden. Deze documenten kunt u gratis verkrijgen bij uw bemiddelaar of op www.credimo.be. Alvorens u intekent moet u deze documenten aandachtig doornemen. De intrestvoeten en de intrestvoetwaarborgtermijnen voor Credo26 Jump vindt u op www.credimo.be of bij uw bemiddelaar.

Deze pagina is bestemd voor een ruim publiek en is niet gebaseerd op informatie over uw persoonlijke situatie. Credimo NV heeft uw kennis en ervaring, uw financiële situatie en uw spaardoelstellingen niet getoetst. Mogelijk zijn de vernoemde financiële instrumenten niet passend of niet geschikt. De pagina is dan ook geen beleggingsadvies. U kan de financiële instrumenten alleen aankopen nadat uw bemiddelaar heeft getoetst of ze voor u passend of geschikt zijn.

Elke klacht betreffende een contract kan gericht worden aan: Credimo NV, Weversstraat 6-10 te 1730 Asse, klachtenbeheer@credimo.be of de Ombudsman van de Verzekeringen, De Meeûssquare 35 te 1000 Brussel, tel. 02 547 58 71, info@ombudsman-insurance.be of via webformulier op www.ombudsman-insurance.be.

Heeft u interesse in Credo26 Jump?

Credimo verdeelt haar verzekeringsproducten via zelfstandige verzekeringsmakelaars. Heeft u interesse in Credo 26 Jump? Vul onderstaand contactformulier in.

Voor de behandeling van uw vraag worden de persoonsgegevens opgenomen op dit formulier verwerkt door Credimo NV, Weversstraat 6-10 1730 Asse.
Wij nodigen u uit u vertrouwd te maken met de principes die bij de verwerking worden toegepast door onze Privacyverklaring te lezen.
U kan kennis nemen van de gegevens die op u betrekking hebben en deze laten verbeteren.
Door op “Verzenden” te klikken, bevestigt u kennis te hebben genomen van onze Privacyverklaring, en stemt u in met de verwerking van uw gegevens zoals hierboven bepaald.