Overslaan en naar de inhoud gaan

0,05%

Basisintrestvoet

0,55%*

Getrouwheidsintrestvoet
Veiligheid Credo 21 Jump

VEILIGHEID

Garantie van kapitaal

Sparen op eigen ritme Credo 21 Jump

VRIJHEID

Spaar op eigen ritme met kleinere bedragen

Transparantie Credo 21 Jump

TRANSPARANTIE

Lage kostenstructuur voor een beter rendement

Wat is Credo21 Jump-spaarverzekering?

Credo21 Jump combineert vrij sparen op eigen ritme, garantie van kapitaal gedurende de volledige looptijd van de spaarverzekering en een gewaarborgde basisintrestvoet en getrouwheidsintrestvoet telkens gedurende 1 jaar. 

Credo21 Jump is een tak 21- spaarverzekering met kapitaalgarantie (na aftrek van taksen, kosten en eventuele risicopremies), gewaarborgde intrestvoeten voor 1 jaar en eventuele winstdeelname. Met Credo21 Jump spaart u volledig op eigen ritme

Credo21 Jump loopt af op 01/01 volgend op de 100e verjaardag van de verzekeringnemer.

Er is geen roerende voorheffing* verschuldigd bij afkoop na 8 jaar + 1 dag of bij een afkoop met een aanvullende waarborg overlijden van 130%.

(*) Art. 171 en 269 Wetboek Inkomstenbelastingen onder voorbehoud van wijzigingen in de fiscaliteit. Het toepasselijk tarief voor de roerende voorheffing bedraagt momenteel 30%.

 

Veilig, vrij en in alle transparantie sparen met Credo21 Jump-spaarverzekering

 • Veiligheid:
  • garantie van kapitaal en rendement: Wenst u een product dat uw kapitaal en rendement waarborgt? Het belegde kapitaal in Credo21 Jump is gegarandeerd gedurende de hele looptijd van de spaarverzekering. Elke premiestorting geniet van zowel een gegarandeerde basisintrestvoet als een getrouwheidsintrestvoet, telkens voor 1 jaar. 
 • Vrijheid:
  • vrij sparen op eigen ritme: Wilt u sparen wanneer het voor u het best past? Met Credo21 Jump kunt u maandelijks tussen 50 EUR en 750 EUR sparen.
 • Transparantie:
  • Lage kostenstructuur voor een beter rendement: Door de lage kostenstructuur van Credo21 Jump kunt u het maximum uit uw rendement halen. 

Credo21 Jump voor de regelmatige spaarder

Credo21 Jump richt zich tot de particuliere belegger (ook voor minderjarigen) die zijn spaargeld op regelmatige basis, aan de hand van kleinere bedragen, veilig wil beleggen.

Credo21 Jump is eveneens bestemd voor de belegger die een spaarplan wenst op te starten voor zichzelf of voor zijn (klein)kinderen. Credo21 Jump is hiervoor de ideale spaarverzekering.

Credo21 Jump, de spaarverzekering met opbrengst!

Het rendement  van Credo21 Jump is samengesteld uit:

 • Gewaarborgde basisintrestvoet:

De gewaarborgde basisintrestvoet is voor elke gestorte premie gegarandeerd voor 1 jaar.

 • Getrouwheidsintrestvoet:

De getrouwheidsintrestvoet is gewaarborgd voor 1 jaar en wordt toegekend op de jaarvervaldag van de premie, en is op die datum verworven.

 • Winstdeelname:

In functie van de prestaties van de maatschappij kan een winstdeelname toegekend worden. Deze is niet gegarandeerd en kan elk jaar wijzigen.

Het globale rendement uit het verleden kan in de infofiche geraadpleegd worden. Het rendement uit het verleden is geen garantie voor de toekomst.

Credo21 Jump met een transparante en lage kostenstructuur

 • Premietaks: 2%
 • Instapkosten: max: 3% van de uitgevoerde stortingen
 • Beheerskosten: geen
 • Afkoopkosten: geen

Bij afkoop vóór 8 jaar + 1 dag is er roerende voorheffing(*) verschuldigd op een fictieve rente van 4,75%.

(*) Art. 171 en 269 Wetboek Inkomstenbelastingen onder voorbehoud van wijzigingen in de fiscaliteit. 

 

Risico's

Dit product wordt gewaarborgd door het Garantiefonds op basis van de beschermingsregeling die geldt voor tak 21 producten. Deze treedt in werking indien Credimo NV in gebreke is gebleven en bedraagt momenteel maximum 100.000 EUR per verzekeringnemer per verzekeringsmaatschappij. Voor hogere bedragen geldt dat enkel de eerste 100.000 EUR gewaarborgd is. Voor het eventueel surplus wordt het risico gedragen door de verzekeringnemer.

Deze tak 21-spaarverzekering kan bepaalde risico's inhouden in geval van vervroegde afkoop:

 • een vervroegde afkoop tijdens de eerste 8 jaar kan onderhevig zijn aan roerende voorheffing;
 • een correctie in functie van de marktwaarde kan toegepast worden.

De winstdeelname is niet gewaarborgd en kan schommelen gedurende de tijd in functie van de economische conjunctuur en de resultaten van Credimo NV.

Credo21 Jump

Credo21 Jump is een tak 21-spaarverzekering naar Belgisch recht. Credo21 Jump is een product van Credimo NV, een onderneming naar Belgisch recht, toegelaten om aan verzekeringen te doen, onder het nummer 1665 om de takken 21 (K.B. van 18/04/2002  -  B.S. van 03/05/2002 en 07/05/2002), 23 en 26 (B.S. van 09/01/2004 en 09/02/2004) te beoefenen.

Deze pagina bevat slechts een overzicht van de belangrijkste kenmerken. Uitgebreide informatie over het product, de voorwaarden en de verbonden risico’s vindt u in het essentiële-informatiedocument (EID), de infofiche en de algemene voorwaarden.  Deze documenten kunt u gratis verkrijgen bij uw bemiddelaar of op www.credimo.be. Alvorens u intekent, moet u deze documenten aandachtig doornemen. De intrestvoeten en de intrestvoetwaarborgtermijnen voor het Credo21 Jump vindt u op www.credimo.be of bij uw bemiddelaar.

Deze pagina is bestemd voor een ruim publiek en is niet gebaseerd op informatie over uw persoonlijke situatie. Credimo NV heeft uw kennis en ervaring, uw financiële situatie en uw spaardoelstellingen niet getoetst. Mogelijk zijn de vermelde financiële instrumenten niet passend of niet geschikt. De pagina houdt dan ook geen beleggingsadvies in. U kan de financiële instrumenten alleen aankopen nadat uw bemiddelaar heeft getoetst of ze voor u passend of geschikt zijn.

Elke klacht betreffende een contract kan gericht worden aan: Credimo NV, Weversstraat 6-10 te 1730 Asse, klachtenbeheer@credimo.be of de Ombudsman van de Verzekeringen, De Meeûssquare 35 te 1000 Brussel, tel. 02 547 58 71, info@ombudsman-insurance.be of via webformulier op www.ombudsman-insurance.be.

Heeft u interesse in Credo 21 Jump?

Credimo verdeelt haar verzekeringsproducten via zelfstandige verzekeringsmakelaars. Heeft u interesse in Credo 21 Jump?  Vul onderstaand contactformulier in.

Voor de behandeling van uw vraag worden de persoonsgegevens opgenomen op dit formulier verwerkt door Credimo NV, Weversstraat 6-10 1730 Asse.
Wij nodigen u uit u vertrouwd te maken met de principes die bij de verwerking worden toegepast door onze Privacyverklaring te lezen.
U kan kennis nemen van de gegevens die op u betrekking hebben en deze laten verbeteren.
Door op “Verzenden” te klikken, bevestigt u kennis te hebben genomen van onze Privacyverklaring, en stemt u in met de verwerking van uw gegevens zoals hierboven bepaald.