Overslaan en naar de inhoud gaan

Corona - Covid19 informatie

Credimo hecht veel belang aan veiligheid en gezondheid. Om onze bemiddelaars, klanten, medewerkers en hun familie te beschermen én om de verdere verspreiding van het Coronavirus te vermijden, treffen wij een aantal maatregelen binnen onze onderneming.

Update 15 februari 2021

In het tweede charter met betrekking tot het betalingsuitstel ondernemingskredieten (zie vorige update) werd de maximumlimiet van het betalingsuitstel beperkt tot 9 maanden. Aangezien deze maximumlimiet niet volstaat voor bepaalde ondernemingen beslisten de minister van Financiën Vincent Van Peteghem en Febelfin om deze ondernemingen, voor zover ze gezond zijn, een bijkomend betalingsuitstel te bieden.

De concrete voorwaarden en modaliteiten met betrekking tot dit bijkomend betalingsuitstel werden opgenomen in een derde charter betalingsuitstel ondernemingskredieten:

Betalingsuitstel ondernemingskredieten
Derde charter

 

Daarnaast wordt er eveneens aan kredietnemers van een consumentenkrediet of een hypothecair krediet met roerende bestemming opnieuw de mogelijkheid geboden om aanspraak te maken op een betalingsuitstel. De concrete voorwaarden en modaliteiten kan u vinden op de volgende pagina’s:

Betalingsuitstel consumentenkrediet of een hypothecair krediet met roerende bestemming
Betalingsuitstel   Vragen en antwoorden

 

Voor wat betreft de te volgen procedure wordt verwezen naar de vorige updates.

Update 7 januari 2021

Mede ingevolge de tweede “lockdown” blijft de Coronacrisis de financiële situatie van menigeen onder druk zetten. Om die reden besliste minister van Financiën Vincent Van Peteghem, in overleg met Febelfin, dat particulieren en ondernemingen onder bepaalde voorwaarden opnieuw aanspraak kunnen maken op een betalingsuitstel van hun hypothecair krediet of ondernemingskrediet indien zij te kampen hebben met financiële gevolgen van de coronacrisis.

 

Net zoals bij het eerste betalingsuitstel werden de voorwaarden en modaliteiten met betrekking tot het betalingsuitstel gebundeld in twee charters.

 

 

 

De te volgen procedure is dezelfde als de procedure die werd gevolgd tijdens het eerste betalingsuitstel.

Uw verzoeken tot betalingsuitstel kan u richten aan creditmanagement@credimo.be met duidelijke vermelding van uw dossiernummer en/of naam.

Na uw verzoek zal u in de komende dagen een officieel aanvraagformulier tot betalingsuitstel ontvangen. Slechts nadat wij dit aanvraagformulier vervolledigd (met inbegrip van de nodige bewijsstukken) en ondertekend hebben terug ontvangen, wordt uw aanvraag tot betalingsuitstel als definitief beschouwd.

Aansluitend zal worden onderzocht of uw aanvraag voldoet aan de voorwaarden en zal u op de hoogte worden gesteld van het feit of uw betalingsuitstel al dan niet kan worden toegekend.

Update 27 juli 2020

Particulieren en ondernemingen die eerder een uitstel van betaling door de Coronacrisis werd toegekend en die door de Coronacrisis nog steeds inkomstenverlies lijden, kunnen een verlenging van hun betalingsuitstel van hun woonkrediet of ondernemingskrediet vragen tot en met de vervaldag van december 2020.

 

De concrete voorwaarden en modaliteiten met betrekking tot de verlenging van het betalingsuitstel kan men terugvinden in de geactualiseerde charters van Febelfin:

 

 • Charter betalingsuitstel hypothecair krediet
  Charter

 

 • Betalingsuitstel ondernemingskredieten
  Charter

 

Het verzoek tot verlenging van het betalingsuitstel dient in alle gevallen te gebeuren tussen 1 september en 20 september 2020 én kan tijdens deze periode gericht worden aan creditmanagement@credimo.be met duidelijke vermelding van dossiernummer en/of naam. Op basis van een nieuw aanvraagformulier zal uw aanvraag worden onderzocht en zal u worden bericht omtrent de (al dan niet) toekenning van de verlenging van het betalingsuitstel.

Update 4 juni 2020

In navolging van de mogelijkheid die aan particulieren en ondernemingen werd gegeven om onder bepaalde voorwaarden een betalingsuitstel te bekomen van hun hypothecair krediet met onroerende bestemming of hun ondernemingskrediet, werd er op 29 mei in het staatsblad een wet gepubliceerd die ook aan kredietnemers van een consumentenkrediet of een hypothecair krediet met roerende bestemming de mogelijkheid biedt om, eveneens onder bepaalde voorwaarden, aanspraak te maken op een betalingsuitstel teneinde de kredietnemers van dergelijke kredieten te helpen de door het coronavirus veroorzaakte crisis te doorstaan.

U kan de modaliteiten en voorwaarden met betrekking tot het betalingsuitstel voor consumentenkredieten en hypothecaire kredieten met roerende bestemming raadplegen door hieronder te klikken:

Vragen en antwoorden

 

Uw verzoek tot betalingsuitstel kan u richten aan creditmanagement@credimo.be met duidelijke vermelding van uw dossiernummer en/of naam.

Na uw verzoek zal u in de komende dagen een officieel aanvraagformulier tot betalingsuitstel ontvangen. Slechts nadat wij dit aanvraagformulier vervolledigd (met inbegrip van de nodige bewijsstukken) en ondertekend hebben terug ontvangen, wordt uw aanvraag tot betalingsuitstel als definitief beschouwd.

Aansluitend zal worden onderzocht of uw aanvraag voldoet aan de voorwaarden en zal u op de hoogte worden gesteld van het feit of uw betalingsuitstel al dan niet kan worden toegekend.

Update 2 april 2020

Op 22 maart werd door minister van Financiën Alexander De Croo aangekondigd dat particulieren en ondernemingen onder bepaalde voorwaarden aanspraak kunnen maken op betalingsuitstel van hun hypothecair krediet of ondernemingskrediet indien zij te kampen hebben met financiële gevolgen van de coronacrisis.

 

De concrete voorwaarden en modaliteiten met betrekking tot dit betalingsuitstel werden bekend gemaakt op 31 maart. U kan alle details vinden door hieronder te klikken:

 

 

 

Vanzelfsprekend zal Credimo er zijn voor zijn klanten die op basis van de voorwaarden recht hebben op het betalingsuitstel. Credimo sluit zich dan ook aan bij de charters gepubliceerd door Febelfin.

Momenteel legt Credimo de laatste hand aan de implementatie van de verschillende bepalingen uit de twee charters. Uw verzoeken tot betalingsuitstel kan u richten aan creditmanagement@credimo.be met duidelijke vermelding van uw dossiernummer en/of naam.

Na uw verzoek zal u in de komende dagen een officieel aanvraagformulier tot betalingsuitstel ontvangen. Slechts nadat wij dit aanvraagformulier vervolledigd (met inbegrip van de nodige bewijsstukken) en ondertekend hebben terug ontvangen, wordt uw aanvraag tot betalingsuitstel als definitief beschouwd.

Aansluitend zal worden onderzocht of uw aanvraag voldoet aan de voorwaarden en zal u op de hoogte worden gesteld van het feit of uw betalingsuitstel al dan niet kan worden toegekend.

Update 19 maart 2020

De Nationale Veiligheidsraad vaardigde strengere maatregelen uit ter bestrijding van het Coronavirus.
Binnen Credimo hanteren we de volgende aanpak:

 • Een maximaal aantal medewerkers werkt van thuis uit.
 • Op kantoor verzorgen we een minimale bezettingsgraad.
 • Dringende afspraken gaan niet langer door op kantoor maar doen we telefonisch of per mail.
  Andere afspraken worden verplaatst naar een latere datum.
 • Leveranciers vragen we om hun goederen achter te laten in de tussenruimte aan het onthaal. 

Credimo is bereikbaar en tot uw beschikking!

Mocht u vragen hebben, aarzel dan niet ons te contacteren:

02 454 10 10

info@credimo.be
 

Zorg goed voor jezelf en voor elkaar.