Overslaan en naar de inhoud gaan

Wat is het belang van het essentiële-informatiedocument of EID?

In het kader van de transparantie in beleggingsproducten (PRIIPS) zijn de Europese levensverzekeringsmaatschappijen sinds 01/01/2018 verplicht om voor bepaalde productgroepen een modeldocument ter beschikking te stellen: het essentiële-informatiedocument of EID.

Wat is het essentiële-informatiedocument of EID?

Een EID wordt opgesteld per beleggingsproduct op maximum 3 A4 pagina’s en bevat hierover gestandaardiseerde informatie.

De belangrijkste vaste rubrieken van dit extra document zijn:

  • Wat is dit voor een product?

Hierin wordt een beschrijving gegeven over het soort beleggingsproduct, de doelstellingen hiervan en welke doelgroep (cliënten) het beoogt.

  • Wat zijn de risico's en wat kan ik ervoor terugkrijgen?

Op een duidelijke schaal van 1 tot 7 wordt een risico-score toegekend aan dit beleggingsproduct.

Hoe lager deze score , hoe geruster u kan zijn over uw belegging.

  • Prestatiescenario’s

In tabelvorm krijgt u een beeld van de waarde die uw belegging zou kunnen zijn na verschillende looptijden. Deze waarden worden ook onderverdeeld in scenario’s van gunstige marktomstandigheden tot uiterst slechte tijden.

  • Wat zijn de kosten?

In deze rubriek wordt een gedetailleerd opsomming gegeven over de kosten die in het beleggingsproduct zijn opgenomen zodat u niet opeens voor verassingen komt te staan. Ook wordt het effect op uw rendement eveneens opgenomen.

Deze EID’s zijn raadpleegbaar via de website www.credimo.be.

Wat is het voordeel van het essentiële-informatiedocument of EID voor u?

Belangrijk voor u is dat dit document gemakkelijk te lezen, te begrijpen en te vergelijken is. 

Wegens de verplichte gestandaardiseerde lay-out zal het voor u mogelijk zijn om op een snelle en correcte manier producten te kunnen vergelijken tussen verschillende maatschappijen onderling of zelfs binnen dezelfde maatschappij. U zal niet meer verdwalen in de massa aan verschillende infofiches van verschillende levensverzekeringsmaatschappijen.

Ook is uw bemiddelaar wettelijk verplicht om dit document aan u te overhandigen én met u gedetailleerd te overlopen. Dit dient te gebeuren voldoende tijd vóór u beslist om in te tekenen in het gekozen beleggingsproduct.

Bij verdere vragen kan u steeds contact opnemen met uw Credimo bemiddelaar.