Aller au contenu principal

De Mobiscore, een handige tool?

De Mobiscore is een score geïntroduceerd door de Vlaamse Overheid. De score geeft een indicatie van de afstand van een woonplaats tot bepaalde voorzieningen. Hoe kleiner de afstand, hoe beter de Mobiscore.

Wat is de Mobiscore?

De Vlaamse overheid introduceerde de Mobiscore om te sensibiliseren over milieubewustheid, mobiliteitsverbetering en kernverdichting.  De score kan nuttig zijn voor mensen die op zoek gaan naar een nieuwe (investerings)woning. Want de ligging van een huis of appartement maakt deel uit van de evaluatiepunten. Misschien bent u voor uw verplaatsingen toegewezen op openbaar vervoer? Heeft u graag winkels, banken, post op wandelafstand? Of is het belangrijk om een school dicht in de buurt te hebben? Dan kan de Mobiscore interessant voor u zijn. Hoe hoger de score op tien, hoe meer voorzieningen dicht in de buurt zijn.

Waarmee houdt de Mobiscore rekening?

De Mobiscore houdt rekening met vijf soorten voorzieningen: (1) winkels en diensten, (2) ontspanning, sport en cultuur, (3) onderwijs, (4) gezondheid en zorg, (5) openbaar vervoer. Bovenop de algemene Mobiscore, krijgt u specifieke informatie per voorziening. Voor elk van de vijf kleurt vinkje: hoe donkerder de groene kleur, hoe kleiner de afstand tot het type voorziening.

Bereken de Mobiscore voor uw woning.

Hoe kunt u de Mobiscore voor uw woning bereken? Surf naar de website https://mobiscore.omgeving.vlaanderen.be en geef het adres van het pand in. De tool berekent de Mobiscore van uw pand en toont u de details per voorziening.

 

De Mobiscore is best handig om een snel en globaal idee te krijgen van de nabijheid van die vijf voorzieningen. Maar voorzichtigheid bij de interpretatie is belangrijk.

Mobiscore tool

De Mobiscore goed interpreteren.

De score is niet erg gedetailleerd. Daardoor kan ze een vertekend beeld geven voor uw specifieke  behoefte. Stel, u wenst een kinderopvang in de buurt. Deze is opgenomen in ‘gezondheid en zorg’. Dus als die voorziening een hoge score krijgt, bent u gered? Niets is minder waar. De score op ‘gezondheid en zorg’ is hoog wanneer het geheel aan dokters, tandartsen, apothekers, ziekenhuizen, kinderopvang, O.C.M.W.... in de buurt is. De score kan dus perfect hoog zijn zónder dat er een kinderopvang in de buurt is.

Een hoge score is relatief

Ook is de score relatief. Want een adres met een hogere Mobiscore, biedt relatief meer voorzieningen dan een andere gemeente. Dat betekent niet dat het aanbod in de buurt zeer groot is. Concreet kan een heel hoge score op de voorziening ‘ontspanning, sport, cultuur’ betekenen dat er een gemeentelijk zwembad is. Gezien niet elke gemeente een zwembad heeft, beïnvloedt de aanwezigheid van het zwembad de score sterk positief.

Conclusie

Laat de Mobiscore dus een algemene indicatie zijn. Want of er voldoende voorziening in de buurt zijn naar ùw wensen, blijft persoonlijk. Ga daarom goed na of uw individuele wensen vervuld worden.